Cultuurhistorische Waardenkaart

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Cultuurhistorische Waardenkaart

Cultuurhistorische Waardenkaart

Authentieke landschappen, verkavelingsstructuren, bijzondere gebouwen, waardevolle bomen en andere overblijfselen uit het verleden: samen vormen ze het cultureel erfgoed van gemeente De Wolden.

Wat in de gemeente cultureel erfgoed is, ligt vast in de cultuurhistorische waardenkaart. In woord, beeld en op de kaart maakt de gemeente inzichtelijk wat het erfgoed inhoudt met de nadruk op het landschap. Dit varieert van esdorpenlandschap in het noordoosten naar veenontginningen in het midden en het beekdallandschap langs de Reest.

Wethouder Jan ten Kate ligt toe: “De Wolden mag trots zijn op haar rijke cultureel erfgoed. Het landschap van onze gemeente is een lust voor het oog voor zowel inwoners als bezoekers. Ook is het landschap van grote cultuurlandschappelijke waarde en is bovendien heel verschillend.”

De cultuurhistorische waardenkaart heeft de gemeente opgesteld in samenwerking met de lokale historische verenigingen, Libau en RAAP Archeologisch adviesbureau. De inhoud is verdeeld in een tekstgedeelte ‘Waar veen en zand elkaar ontmoeten’ en zeven kaartbladen. Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad de cultuurhistorische kaart vastgesteld.  

Met de ontwikkeling van deze waardenkaart voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting. Dit om binnen de ruimtelijke ordening een afweging te kunnen maken die betrekking heeft op cultuurhistorische waarden. Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart kan de gemeente voorschriften opnemen over cultuurhistorie in nieuwe bestemmingsplannen en nieuwe beheersverordeningen.

Bekijk de brochure ‘Drenthe op z’n best’ voor een weergave van het cultuurhistorisch erfgoed. Via interviews met zes inwoners van De Wolden krijgt u antwoord op vragen als: Wat zijn bijzondere plekken? Hoe zijn deze ontstaan? En waar kan ik het erfgoed bekijken en ervaren?”

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie