Facet bestemmingsplan: Bedrijvigheid Buitengebied

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Facet bestemmingsplan: Bedrijvigheid Buitengebied

Facet bestemmingsplan: Bedrijvigheid Buitengebied

In dit bestemmingsplan is de beleidsnotitie voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) planologisch vertaald. Dit betekent dat in dit bestemmingsplan de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn uitgebreid.

Naast vestiging in het hoofdgebouw behoort ook vestiging in bijgebouwen (bedrijfsgebouwen) tot de mogelijkheden. Ook is de vestiging van bedrijvigheid als ondergeschikte tweede tak of nevenfunctie bij agrarische bedrijven, geregeld. Het bestemmingsplan geldt als aanvulling op een aantal bestemmingsplannen waaronder in ieder geval het bestemmingsplan Buitengebied.

In de bijlage bij het Financieel Dagblad, editie 18 september 2014, staat een artikel over de uitgangspunten in de notitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Wethouder Jan ten Kate: “De Wolden is een actieve en betrokken gemeente en biedt ondernemers volop kansen. Met dit artikel in een landelijke krant onderstrepen we dat. We gaan graag in gesprek met ondernemers die in De Wolden een bedrijf willen starten. Welkom!”

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie