Landschappelijk Ontwikkelingskader

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Landschappelijk Ontwikkelingskader

Landschappelijk Ontwikkelingskader

De gemeenteraad heeft op 29 november 2012 het Landschappelijk Ontwikkelingskader (LOK) vastgesteld. Het LOK is een instrument waarbij de samenhang tussen de verschillende landschappen, stedenbouwkundige aspecten, uitbreidingsplannen en functieveranderingen op elkaar worden afgestemd. Er worden in het LOK randvoorwaarden aangegeven waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

De gemeenteraad op heeft op 30 november 2017 deel 4 van het Landschappelijk Ontwikkelingskader (LOK) vastgesteld. Hierin worden handreikingen gedaan voor de inpassing van duurzame energiebronnen in het landschap.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie