Structuurvisie

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Structuurvisie

Structuurvisie

Met deze structuurvisie legt De Wolden een basis voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling voor de komende 20 jaar. De structuurvisie is een nadere uitwerking van de strategische toekomstvisie “De Wolden actief en betrokken”. De structuurvisie bestaat uit een visie, een uitvoeringsprogramma en een plankaart.

Wat staat er in de structuurvisie?

De variatie in landschappen en de schoonheid van het landschap is voor De Wolden onze ‘kip met gouden eieren’. Het esdorpenlandschap, slagenlandschap en landschap van de hoogveenontginningen geven De Wolden haar aantrekkelijke omgeving. De structuurvisie geeft aan hoe we in dat aantrekkelijke landschap toch kunnen ontwikkelen en bruisen. Hoe we woningbouw, vrijetijdsbesteding en bedrijvigheid kunnen ontwikkelen zonder de kwaliteit van het landschap aan te tasten.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie