Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek

Home > Wonen en Leven > Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek

Sociaal ombudsvrouw Irma van Beek

Let op: De functie van Sociaal Ombudsvrouw De Wolden is per 1 januari 2019 komen te vervallen. Er komt in het voorjaar nog een gelegenheid waarop iedereen afscheid van Irma van Beek kan nemen. Hebt u recent contact gehad met de sociaal om­budsvrouw? Irma van Beek maakt alle lopende trajecten af. Hebt u vanaf 1 januari vragen over uw zorg (Wmo, jeugdhulp)? Neemt u dan contact op met de ge­meente via 14 0528, u wordt door­verbonden met één van de consulenten.

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid binnen het Sociaal Domein (jeugd, werk en zorg). De gemeenteraad van De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners met ervaringen en klachten in dit domein goed terecht kunnen. Dat kan volgens de raad het beste ingevuld worden door een ombudsman of -vrouw. Sinds 2015 is dat voor De Wolden: Irma van Beek.

Wie is Irma van Beek?

“Ik ben 56 en ik werk ruim 30 jaar met plezier met en voor mensen in maatschappelijke organisaties in het Noorden van het land. Mijn ervaring heb ik vooral opgebouwd binnen de zorg en bij welzijns-en woningcorporaties. De laatste tien jaar ben ik werkzaam als adviseur in het sociaal domein. Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan een samenleving die aansluit bij wat u als inwoner nodig heeft. Een samenleving waar iedereen, jong, oud, gezond, ziek, man en vrouw hun leven goed vorm kan geven.

De afgelopen 3 jaar ben ik sociaal ombudsvrouw in de gemeente De Wolden. Ik ervaar dagelijks hoe wezenlijk en betekenisvol deze rol kan zijn. Voor de inwoners van de gemeente in eerste instantie maar zeker ook voor de raad. Het biedt de raad een eigen onafhankelijke informatiebron naast de reguliere monitoring, evaluaties en klachtenprocedures. Dit wordt verwoord in een monitor “sociale signalen” die ik periodiek aan de raad aanbied”.

Waarvoor kunt u bij uw sociaal ombudsvrouw terecht?

De sociaal ombudsvrouw is er voor inwoners die vragen, klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. U kunt bij haar terecht met onder andere vragen over de zorg en ondersteuning, als u vindt dat het niet goed gaat met die zorg of ondersteuning of als u een ervaring heeft en/of een situaties kent die juist goed gaan en waar u tevreden over bent.

Hiermee kan ze zowel meehelpen bij het oplossen van individuele vraagstukken in het Sociale Domein maar wordt er zo ook zichtbaar wat er verbeterd kan worden, waar nog geen oplossing voor is en wat goed gaat en vooral zo moet blijven. Ze is onpartijdig en onafhankelijk en dat wat u vertelt, is altijd vertrouwelijk; behalve wanneer u dit zelf anders wilt.

Hoe kunnen inwoners de sociaal ombudsvrouw bereiken?

Op werkdagen kunt u haar telefonisch bereiken op 06-53800811 of via de mail sociaalombudsvrouw@dewolden.nl. Als het nodig is, komt zij bij u thuis langs om uw verhaal te horen. Ze kan ook een lezing of presentatie over haar werk geven tijdens een bijeenkomst.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie