Stimuleringslening

Home > Wonen en Leven > Stimuleringslening

Stimuleringslening

De Stimuleringslening is een laagdrempelige lening die door de gemeente aan particulieren wordt verstrekt die een eigen woning bezitten of huren. Voor particulieren die huren geldt dat ze alleen een consumptieve lening kunnen afsluiten. Verder geldt dat de woning minimaal 1 jaar oud moet zijn. Met een stimuleringslening kan een particulier tegen beperkte kosten de (eigen) woning verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld noodzakelijk particulier woningonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, levensloopbestendig maken, bouwkundige aanpassingen, asbestsanering en zonnepanelen.

Voorwaarden en kenmerken

 • Het rentepercentage bedraagt 1,8%. De gemeente kan het rentepercentage eventueel herzien als SVn besluit over te gaan tot renteaanpassing als gevolg van rentemarktontwikkelingen.
 • De rente staat de gehele looptijd vast.
 • Huurders kunnen alleen een consumptieve lening afsluiten. Het minimaal te lenen bedrag bedraagt € 2.500,- en het maximaal te lenen bedrag € 10.000,-.
 • Eigen woningbezitter kunnen zowel een consumptieve als een hypothecaire lening afsluiten.  Voor een hypothecaire lening geldt dat deze minimaal € 10.000,- moet zijn en maximaal € 50.000,-.
 • De looptijd van een consumptieve lening is maximaal 10 jaar. De looptijd van een hypothecaire lening is maximaal 30 jaar, tenzij de lening minder bedraagt dan € 25.000. Dan is de looptijd van de hypothecaire lening maximaal 15 jaar.
 • Vervroegde aflossing in te allen tijde boetevrij toegestaan.

Aanvraagprocedure

 1. Download het aanvraagformulier en vul het formulier in. Stuur het formulier naar de gemeente. U dient hier ook de offertes en andere bijbehorende documentatie aan te leveren voor de geplande maatregelen.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening. Bekijk de Verordening Stimuleringslening gemeente De Wolden.
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbesluit en een verwijzing naar SVn om een lening af te sluiten.
 4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie