Studiekosten tegemoetkoming

Home > Wonen en Leven > Studiekosten tegemoetkoming

Studiekosten tegemoetkoming

Gezinnen met een minimuminkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten in verband met het bezoeken van het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs (schooljaar loopt van 1 juli tot 1 juli).

Voorwaarden

Gezinnen die in de gemeente De Wolden wonen en

  • geen of een laag gezinsvermogen hebben
  • met ten laste komende kinderen (jonger dan 18 jaar) die het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs bezoeken

Kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de kosten in verband met het bezoeken van het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs.

Hoe hoog mag mijn gezinsinkomen en vermogen zijn?

Om voor de hierboven vermelde tegemoetkomingen in aanmerking te kunnen komen mag het gezinsinkomen (zonder vakantiegeld) niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Daarnaast mag het gezinsvermogen een bepaald bedrag niet overschrijden.

In het overzicht hieronder kunt u zien hoe hoog uw gezinsinkomen en vermogen mag zijn om recht te hebben op een bijdrage.

Gezinssamenstelling

Inkomensgrens

Vermogensgrens

Alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.071,70 € 12.240,00
Gehuwden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.531,00 € 12.240,00

Als uw netto inkomen onder het vermelde bedrag blijft en uw vermogen niet te hoog is, heeft u recht op een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming bestaat uit:

  • maximaal € 170,00 per jaar voor de kosten in verband met het bezoeken van het voortgezet onderwijs
  • maximaal € 413,00 voor de kosten die samenhangen met het voor het eerst bezoeken van het voortgezet onderwijs
  • maximaal € 341,00 voor de kosten die samenhangen met het bezoeken van het middelbaar of hoger onderwijs

De tegemoetkoming moet worden aangevraagd voor het einde van het lopende schooljaar.

Aanvragen

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente De Wolden, kunt u verkorte versie “aanvraagformulier studiekosten bijstandsuitkering”, invullen. Heeft u een ander inkomen en/of uitkering moet u “aanvraagformulier studiekosten overige inkomen gebruiken. 

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier studiekosten kunt u ook terecht bij de afdeling Inkomensvoorzieningen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie