Uitnodigingsbeleid aanbestedingen

Home > Wonen en Leven > Uitnodigingsbeleid aanbestedingen

Uitnodigingsbeleid aanbestedingen

Aanmeldingsprocedure

Vanaf 1 oktober 2017 kon u zich aanmelden voor de wachtlijst. Sinds 2 oktober 2017 is de aanmeldingsprocedure gesloten omdat de wachtlijst vol is.

Categorieën voor aanbestedingen

Een groslijst/wachtlijst is alleen van toepassing op opdrachten met een waarde van € 150.000 tot en met € 2.000.000 en in de volgende categorieën:

 • bouw- en woonrijp maken en herinrichtingen
 • groot onderhoud elementverhardingen
 • groot onderhoud asfaltverhardingen

Selectie-eisen

 • U stuurt de gemeente een referentie en een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever.
 • U heeft een kwaliteitssysteemcertificaat ISO- 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen of gelijkwaardig.
 • Uw bedrijf is VCA*-gecertificeerd.
 • U stuurt de gemeente de ingevulde en getekende Eigen Verklaring aanbesteding.
 • U stuurt de gemeente een ingevulde en getekende Gedragsverklaring Aanbesteden. Deze verklaring is 2 jaar geldig en verkrijgbaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Selectieprocedure

De projectleider van de gemeente kan 3 tot 5 leveranciers selecteren om een offerte uit te brengen. Bekijk het document 'formulier beoordeling aannemer' om te zien op welke punten een aannemer wordt beoordeeld. Ten minste 50% van de leveranciers is lokaal of regionaal gevestigd. Dit houdt in dat de leverancier een hoofdvestiging heeft binnen de gemeente De Wolden. Met regionaal wordt bedoeld dat de leverancier een hoofdvestiging heeft binnen het postcodegebied 7440 t/m 9459.

Gros- en wachtlijsten beleid

De gemeente gebruikt groslijsten en wachtlijsten om de keuze bij onderhandse aanbestedingen te motiveren. Op een groslijst staan leveranciers (aannemers en dienstverleners) die hun geschiktheid hebben bewezen. De gemeente wisselt de verdeling van de uitnodigingen af. Leveranciers op de groslijst komen dus niet automatisch elke keer aan bod. Een groslijst/wachtlijst heeft de volgende voordelen:

 • U hoeft als leverancier maar een keer gegevens aan te leveren voor controle.
 • De selectieprocedure is transparanter, objectiever en minder discriminerend.
 • De selectie verloopt sneller.

Verwijdering en aanvulling groslijst

Leveranciers kunnen van de groslijst worden verwijderd. Dit gebeurt als uw bedrijf:

 • niet te goeder trouw is
 • een lager eindoordeel dan een 7,5 heeft gehaald
 • op een van de hoofdonderdelen minder dan een 5 heeft gescoord
 • 3 keer een offerte heeft uitgebracht en elke keer niet als een van de beste 2 inschrijvingen is geëindigd

Na verwijdering vult de 1e leverancier op de wachtlijst de vrijgekomen plaats in. Als u bent verwijderd kan de gemeente u op uw verzoek weer op de wachtlijst zetten.

Meer informatie

Bekijk voor informatie over de regels voor de groslijsten en aanmeldingsprocedure het document 'uitnodigingsbeleid groslijsten gemeente De Wolden'. Lees meer informatie over inkoop en aanbestedingen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie