Verzilverlening

Home > Wonen en Leven > Verzilverlening

Verzilverlening

De Verzilverlening is een laagdrempelige hypothecaire lening die het mogelijk maakt om aanpassingen en verbeteringen aan uw woning aan te brengen met een stukje van de overwaarde van de woning. De verzilverlening is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek. Door uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, heeft u mogelijk overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kunt u gebruiken om uw eigen woning te verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld noodzakelijk particulier woningonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, levensloopbestendig maken, bouwkundige aanpassingen, asbestsanering en zonnepanelen. Deze lening heeft in tegenstelling tot andere leningen geen invloed op uw besteedbare inkomen. Dit komt omdat de rentekosten jaarlijks bij de restschuld worden opgeteld. Ook betaalt u geen aflossing.

Voorwaarden en kenmerken

 • Er is geen maximale leeftijdsgrens voor het afsluiten van een Verzilverlening alleen een minimale leeftijdsgrens. De minimale leeftijdsgrens ligt 10 jaar onder de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd.
 • De Verzilverlening heeft geen invloed op uw besteedbare inkomen, u betaalt geen maandelijkse rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest.
 • De rente staat 40 jaar vast en wordt door SVn bepaald.
 • De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd.
 • De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor het financieel advies kunnen worden meegefinancierd.
 • Vervroegde aflossing kan te allen tijde boetevrij met een minimum van € 250,-.

Aanvraagprocedure

 1. Download het aanvraagformulier en vul het in. Stuur het formulier naar de gemeente. U dient hier ook de offertes en andere documentatie aan te leveren voor de geplande maatregelen.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening. Bekijk de Verordening Verzilverlening De Wolden.
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbesluit en een verwijzing naar SVn om de lening aan te vragen.
 4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie