Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Home > Wonen en Leven > Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

In de bijlage bij het Financieel Dagblad, editie 18 september 2014, staat een artikel over de uitgangspunten in de notitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Wethouder Jan ten Kate: “De Wolden is een actieve en betrokken gemeente en biedt ondernemers volop kansen. Met dit artikel in een landelijke krant onderstrepen we dat. We gaan graag in gesprek met ondernemers die in De Wolden een bedrijf willen starten. Van harte welkom!"

Onder dit bericht vindt u het genoemde artikel en andere downloads.

Wie plannen heeft om een onderneming te starten in een vrijkomend agrarisch gebouw in De Wolden krijgt sneller duidelijkheid of zijn of haar plannen passend zijn. De gemeente heeft beleid ontwikkeld op het gebied van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). We willen hiermee de economie versterken en de ruimtelijke kwaliteit behouden.

Het aantal agrarische bedrijven loopt terug. De gemeente wil in de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen nieuwe bedrijvigheid toestaan. Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers in De Wolden graag wonen en werken op één locatie.

Opvallende versoepelingen in de uitgangspunten zijn dat er activiteiten mogelijk zijn in hoofd- én bijgebouwen, en dat het vestigen van een bedrijf is toegestaan mits de woonfunctie behouden blijft. Dit omdat de combinatie van wonen en werken meerwaarde heeft in het landelijk gelegen gebied. Met dit VAB beleid hoeft de gemeente niet meer voor iedere individuele situatie een afweging te maken.

Doelstelling versterken van economisch draagvlak

Om de economie te bevorderen op het platteland biedt de gemeente meer mogelijkheden om een bedrijf te starten in een pand dat zijn agrarische functie verloren heeft. Door zinvol hergebruik te stimuleren, versterkt de gemeente de leefbaarheid en de economie in de dorpen en het buitengebied.foto VAB beleid

Doelstelling versterken van de ruimtelijke kwaliteit

De bevordering van hergebruik van gebouwen versterkt de ruimtelijke kwaliteit van het platteland. Daarnaast wordt door hergebruik leegstand en ongewenst gebruik voorkomen. Bovendien bevordert nieuwe bedrijvigheid de kwaliteit van de panden en de erven.

Waar moet de aanvrager rekening mee houden?

Hoewel het nieuwe beleid een versoepeling is, heeft de gemeente enkele uitgangspunten omschreven waarmee belangstellenden rekening moeten houden. Er zijn enkele voorwaarden:

  • bedrijfsgebouwen zijn minstens drie jaar in agrarisch gebruik geweest
  • het vestigen van een bedrijf is alleen toegestaan als de woonfunctie behouden blijft
  • de hoofdactiviteit moet binnen (indoor) plaatsvinden
  • er moet sprake zijn van goede landschappelijke inpassing
  • de bedrijvigheid is niet zwaarder dan categorie 3.1 van de bedrijven en milieuzonering
  • de nieuwe activiteit mag bestaande agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmeren in de bedrijfsvoering

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie