Zorg en ondersteuning

Home > Wonen en Leven > Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Wat zijn de veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning? Wat betekent dat voor u?

Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Begeleiding valt nu nog onder de AWBZ. Maar gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliƫnten. Daarom wil het kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Deze taken vallen dan onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente krijgt zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.

Verder wil het Rijk de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke dringend nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover.
De veranderingen

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vanaf 2015 vervangen door nieuwe regelingen die beter aansluiten bij de huidige zorgbehoeften van mensen.

  • Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar de gemeente. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Gemeenten brengen deze ondersteuning onder in de Wmo. Alles is erop gericht om mensen zo lang mogelijk in hun  eigen leefomgeving te laten blijven.
  • Verpleging en verzorging worden onderdeel van de Zorgverzekeringswet. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar.
  • Ten slotte is er vanaf 2015 de Wet langdurige zorg; bedoel voor de zwaarste, langdurige zorg en uitgevoerd door de regionale zorgkantoren.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie