actief en betrokken: dewolden.nl

  • Neem deel aan de Open Bedrijvendag De Wolden zaterdag 1 november

    Op zaterdag 1 november 2014 openen tal van bedrijven in De Wolden hun deuren voor het publiek. Tijdens deze Open Bedrijvendag kunnen inwoners een kijkje nemen achter de gevels van ondernemend De Wolden en presenteren bedrijven zich aan hun klanten en buren. Meer info

  • Positieve financiële tussenbalans De Wolden

    Gemeente De Wolden heeft een financiële tussenstand opgemaakt over de eerste vijf maanden van het jaar en geeft een doorkijk van de financiën naar het eind van 2014. Uit de bestuursrapportage 2014 blijkt een positief saldo voor 2014 van € 400.000,--. Dit saldo is ontstaan door een verzameling van eenmalige mee- en tegenvallers. Meer info

Print