actief en betrokken: dewolden.nl

  • Denkt en praat u mee over de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp?

    Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor drie nieuwe taken: zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet), en alle vormen van  jeugdhulp (Jeugdwet). Meer info

  • Wat de Wmo voor u kan betekenen

    De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om ondersteuning te bieden als het niet in iemands vermogen ligt het probleem op te lossen. In de praktijk betekent dit dat de inwoner en de Wmo-consulent van de gemeente gezamenlijk uitzoeken hoe het probleem opgelost kan worden. Meer info

  • Doe mee met de fotowedstrijd van De Wolden!

    In januari 2015 verschijnt de nieuwe gemeentegids van gemeente De Wolden. De gemeente wil deze gids niet alleen voor inwoners, maar ook mét inwoners maken. Daarom daagt De Wolden amateurfotografen uit om hun beste foto in te sturen. De mooiste foto’s krijgen een plekje in de gemeentegids, de allermooiste foto krijgt een eervolle plaats op de voorkant. Meer info

Print