actief en betrokken: dewolden.nl

  • Gemeente De Wolden neemt deel aan Open Dag Dwingelderveld

    Paard centraal bij activiteiten De Wolden. Op zaterdag 6 september vindt de Open Dag plaats van het Dwingelderveld. Dit natuurgebied is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Na de herinrichting hebben natuur en water meer ruimte gekregen. Meer info

  • Culturele uitmaand in De Wolden: ‘cultuur verbindt!’

    Wethouder Mirjam Pauwels van Cultuur en Geduputeerde Rein Munniksma van de provincie geven op zaterdag 6 september om 15.30 uur het muzikale startschot voor de Culturele uitmaand bij ‘Bloem en Ri’, Schapenstreek 5 in Ruinen. Meer info

  • Open Monumentendag 13 september 2014

    Op reis in de Wolden. Op reis, dat is het thema van Open Monumentendag 2014. Wat reizen betekende en betekent voor De Wolden beleeft u op zaterdag 13 september. Meer info

Print