actief en betrokken: dewolden.nl

  • Beleef het Dwingelderveld op zaterdag 6 september

    De afgelopen vier jaar is in het Dwingelderveld veel werk verricht om natuur en water nog meer de ruimte te geven. Het Dwingelderveld is groter, stiller en natter. Meer info

  • Open Monumentendag 13 september 2014

    Op reis in de Wolden. Op reis, dat is het thema van Open Monumentendag 2014. Wat reizen betekende en betekent voor De Wolden beleeft u op zaterdag 13 september. Meer info

  • Denkt en praat u mee over de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp?

    Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor drie nieuwe taken: zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet), en alle vormen van  jeugdhulp (Jeugdwet). Meer info

Print