actief en betrokken: dewolden.nl

  • Wat zoekt u op dewolden.nl?

    De gemeentesite van De Wolden, dewolden.nl, wordt vernieuwd. Deze vernieuwing past in het streven van de gemeente om haar digitale dienstverlening verder te verbeteren. Meer info

  • De Wolden doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober

    De Wolden roept al haar inwoners en ondernemers op om tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober de reclame-, sier- en tuinverlichting zoveel mogelijk te doven. Meer info

  • De Wolden start met Burgernet

    Inwoners van gemeente De Wolden kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeenten en de politie. Meer info

Print