actief en betrokken: dewolden.nl

 • Wat zoekt u op dewolden.nl?

  De gemeentesite van De Wolden, dewolden.nl, wordt vernieuwd. Deze vernieuwing past in het streven van de gemeente om haar digitale dienstverlening verder te verbeteren. Meer info

 • Sociaal Domein journaal

  Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor drie nieuwe taken: zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen, en jeugdhulp. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid en van de provincie. 

  Meer info

 • Volop actie op Open Bedrijvendag De Wolden

  Op zaterdag 1 november is de Open Bedrijvendag in Drenthe. Op die dag openen bedrijven in heel Drenthe van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren. In De Wolden kunnen belangstellenden bij circa 60 bedrijven een kijkje nemen. Het zwaartepunt ligt dit jaar in de kernen Ansen, Echten en Ruinen.

  Meer info

Print