actief en betrokken: dewolden.nl

  • De Wolden doet mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober

    De Wolden roept al haar inwoners en ondernemers op om tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober de reclame-, sier- en tuinverlichting zoveel mogelijk te doven. Meer info

  • De Wolden plaatst bladkorven

    In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om de overlast te beperken plaatst De Wolden bladkorven op verschillende locaties binnen de bebouwde kom. Meer info

  • Mantelzorger? Dat verdient een bloemetje!

    Dinsdag 11 november is het mantelzorgdag in De Wolden. Op deze dag zet De Wolden de mantelzorgers in het zonnetje.De gemeente roept hierbij de hulp in van inwoners. Meer info

Print