Diftar: betalen voor restafval

Diftar betekent dat u betaalt voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. Voor het aan de weg zetten van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), Oud papier en karton en GFT (groente, fruit- en tuinafval) betaalt u een vast bedrag per jaar.

Wat u betaalt

De afvalstoffenheffing bestaat sinds de invoering van diftar uit 2 delen. U ontvangt een belastingaanslag waarmee u het vaste deel voor 2023 betaalt. Ook ontvangt u een afrekening (variabel deel) voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de weg hebt gezet in 2022. Voor het jaar 2023 betaalde u € 8,90 per keer.  Bekijk alle tarieven van de afvalstoffenheffing 2024.

Containers gechipt

Alle restafvalcontainers zijn gechipt. Met de chip houdt de gemeente bij hoe vaak u uw container met restafval aan de weg zet. U wordt niet tussentijds geïnformeerd over hoe vaak u uw container aan de weg hebt gezet.

Container niet geleegd

Als de chip geblokkeerd is, kan de container niet geleegd worden. Op de hanger aan uw container leest u wat de reden is van uw geblokkeerde chip. Neem in dit geval contact op met de gemeente: 14 0528

Afval scheiden

Zorg ervoor dat u uw afval in de juiste containers gooit. Op deze manier blijft er zo min mogelijk afval over voor in de restafvalcontainer. Dit is goed voor het milieu en u bespaart geld, doordat u de restafvalcontainer minder vaak aan de weg zet. Bij de milieustraat kunt u verschillende soorten afval gratis storten. Vindt u het lastig om afval te scheiden? Dan kan een afvalcoach u helpen. U kunt hiervoor bellen met de gemeente: 14 0528.

Luiers

De gemeente heeft verzamelcontainers geplaatst voor luiers en incontinentiemateriaal. Zorg ervoor dat u ook echt alleen luiers en ander incontinentiemateriaal in deze containers gooit. U doet de luiers in doorzichtige zakken en sluit ze af voordat u ze in de verzamelcontainer gooit. De locaties van deze containers vindt u in de gratis Afvalapp. U kunt ook een tweede restafvalcontainer aanvragen. De tweede container kost eenmalig € 50,-. Voor het legen van de tweede restafvalcontainer geldt hetzelfde tarief als voor de restafvalcontainer die u al hebt.   

Kwijtschelding

U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing en voor het maximaal 6 keer legen van uw restafvalcontainer. De gemeente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht