Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Betalen voor restafval in container

Vanaf 1 januari 2021 wordt in De Wolden diftar ingevoerd. Diftar betekent dat u € 8,40 gaat betalen voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. Dit komt bovenop het vaste bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing. Het weggooien van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), OPK (oud papier en karton) en GFT (groente, fruit- en tuinafval) is gratis.

Containers gechipt

Alle grijze containers zijn gechipt. Met de chip houdt de gemeente bij hoe vaak u uw container met restafval aan de weg zet. U wordt niet tussentijds geïnformeerd over hoe vaak u uw container aan de weg hebt gezet.

Container niet geleegd

Als de chip geblokkeerd is, kan de container niet geleegd worden. Op de hanger aan uw container leest u wat de reden is van uw geblokkeerde chip. Ook leest u hier wat u moet doen om dit ongedaan te maken.

Afval scheiden

Zorg ervoor dat u uw afval in de juiste containers gooit. Op deze manier blijft er zo min mogelijk afval over voor in de restafvalcontainer.Bij de milieustraat kunt u gratis verschillende soorten afval storten. Vindt u het lastig om afval te scheiden? Dan kan een afvalcoach u helpen. U kunt hiervoor bellen met de gemeente: 14 0528.

Luiers

Luiers gooit u op dit moment in uw grijze container. Vanaf 1 januari 2021 plaatst de gemeente verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal. Deze luiercontainers komen onder andere op plekken waar nu ook de glasbakken en de textielcontainers staan. De locaties van deze containers vindt u dan in de gratis Afvalapp. U kunt ook een tweede restafvalcontainer aanvragen. De tweede container kost eenmalig € 50,-. Voor het legen van de tweede restafvalcontainer geldt hetzelfde tarief als voor de restafvalcontainer die u al hebt.   

Flats, appartementen en bovenwoningen

Woont u in een flat, appartement of bovenwoning? Of woont u in hoogbouw en maakt u gebruik van een boven of ondergrondse container? Dan geldt diftar in 2021 nog niet voor u omdat nog niet alle containers een toegangscontrole hebben. In overleg met de bewoners kunnen containers geplaatst worden voor PMD, papier en GFT afval. U kunt hiervoor bellen met de gemeente: 14 0528.  

Kwijtschelding

U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing. De gemeente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor het bedrag dat u moet betalen voor alle keren dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl