U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Diftar: betalen voor restafval

Vanaf 1 januari 2021 wordt in De Wolden diftar ingevoerd. Diftar betekent dat u € 8,40 gaat betalen voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. Het aan de weg zetten van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken), OPK (oud papier en karton) en GFT (groente, fruit- en tuinafval) is gratis.

Wat u betaalt

De afvalstoffenheffing voor het jaar 2021 bestaat uit 2 delen. U betaalt een vast bedrag voor alle soorten afvalcontainers. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. Het vaste bedrag voor 2021 is lager dan in het jaar 2020. Bekijk alle tarieven van de afvalstoffenheffing 2021.

Containers gechipt

Alle grijze containers zijn gechipt. Met de chip houdt de gemeente bij hoe vaak u uw container met restafval aan de weg zet. U wordt niet tussentijds geïnformeerd over hoe vaak u uw container aan de weg hebt gezet.

Container niet geleegd

Als de chip geblokkeerd is, kan de container niet geleegd worden. Op de hanger aan uw container leest u wat de reden is van uw geblokkeerde chip. Neem in dit geval contact op met de gemeente: 14 0528

Afval scheiden

Zorg ervoor dat u uw afval in de juiste containers gooit. Op deze manier blijft er zo min mogelijk afval over voor in de restafvalcontainer. Dit is goed voor het milieu en u bespaart geld, doordat u de restafvalcontainer minder vaak aan de weg zet. Bij de milieustraat kunt u gratis verschillende soorten afval storten. Vindt u het lastig om afval te scheiden? Dan kan een afvalcoach u helpen. U kunt hiervoor bellen met de gemeente: 14 0528.

In de maanden april, mei en juni wordt de gft-container 3 keer extra geleegd. De extra inzameldagen kunt u inzien in de app AfvalWijzer of op mijnafvalwijzer.nl.

Luiers

De gemeente heeft verzamelcontainers geplaatst voor luiers en incontinentiemateriaal. Zorg ervoor dat u ook echt alleen luiers en ander incontinentiemateriaal in deze containers gooit. U doet de luiers in doorzichtige zakken en sluit ze af voordat u het in de verzamelcontainer gooit. De locaties van deze containers vindt u dan in de gratis Afvalapp. U kunt ook een tweede restafvalcontainer aanvragen. De tweede container kost eenmalig € 50,-. Voor het legen van de tweede restafvalcontainer geldt hetzelfde tarief als voor de restafvalcontainer die u al hebt.   

Flats, appartementen en bovenwoningen

Woont u in een flat, appartement of bovenwoning? Of woont u in hoogbouw en maakt u gebruik van een boven of ondergrondse container? Dan geldt diftar in 2021 nog niet voor u omdat nog niet alle containers een toegangscontrole hebben. In overleg met de bewoners kunnen containers geplaatst worden voor PMD, papier en GFT afval. U kunt hiervoor bellen met de gemeente: 14 0528.  

Kwijtschelding

U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing. De gemeente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor het bedrag dat u moet betalen voor alle keren dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl