Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag afvalstoffenheffing. 

Kosten

De afvalstoffenheffing valt onder de aanslag gemeentelijke heffingen. U kunt uw gemeentelijke heffingen in meerdere termijnen betalen via automatische incasso.

Voor GFT-, PMD-, papier- en restafvalcontainers

U betaalt € 8,40 voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. Het vaste bedrag dat u voor alle containers betaalt: 

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 106,92
Meerpersoonshuishoudens € 132,36
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 106,92

Voor verzamelcontainers (flats, appartementen en bovenwoningen)

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 162,-
Meerpersoonshuishoudens € 205,56
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 162,-

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl