U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag afvalstoffenheffing. Dit jaar is Diftar ingevoerd. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing nu uit 2 delen bestaat. U betaalt een vast bedrag voor alle soorten afvalcontainers. Daarnaast betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. 

Kosten

De afvalstoffenheffing valt onder de aanslag gemeentelijke heffingen. U kunt uw gemeentelijke heffingen in meerdere termijnen betalen via automatische incasso.

Voor restafvalcontainers

U betaalt € 8,40 voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. 

Voor GFT-, PMD- en papiercontainers

Het vaste bedrag voor het aan de weg zetten van de GFT-, PMD- en papiercontainer is: 

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 106,92
Meerpersoonshuishoudens € 132,36
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 106,92

Rekenvoorbeeld

Als u een huishouden hebt met meerdere personen dan betaalt u dit jaar € 100 minder afvalstoffenheffing (vast tarief). Voor deze €100 kunt u de container 12 keer aan de weg zetten. Zet u de container minder dan 12 keer aan de weg, dan bespaart u dus op de afvalstoffenheffing die u betaalt in 2021. Voor het vaste bedrag van 2021 ontvangt u een belastingaanslag. Voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de weg zet in 2021, ontvangt u in februari 2022 een belastingaanslag.

Voor verzamelcontainers (flats, appartementen en bovenwoningen)

Voor deze huishoudens geldt diftar niet. U betaalt de volgende tarieven. 

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 162,-
Meerpersoonshuishoudens € 205,56
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 162,-

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl