Afvalstoffenheffing betalen

Icoon uitroepteken Aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid. Lees meer over de berichtenbox

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag afvalstoffenheffing. In 2021 is diftar ingevoerd. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing nu uit 2 delen bestaat. U ontvangt een belastingaanslag waarmee u het vaste deel voor 2022 betaalt. Ook ontvangt u een afrekening (variabel deel) voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de weg hebt gezet in 2021. 

Kosten

De afvalstoffenheffing valt onder de aanslag gemeentelijke heffingen. U kunt uw gemeentelijke heffingen in meerdere termijnen betalen via automatische incasso.

Voor restafvalcontainers

U betaalt in 2022 € 8,28 voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. In 2021 betaalde u € 8,40.

Voor GFT-, PMD- en papiercontainers

Het vaste bedrag voor het aan de weg zetten van de GFT-, PMD- en papiercontainer is: 

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 105,36
Meerpersoonshuishoudens € 130,44
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 105,36

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht