Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt mee aan de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit doet u via de afvalstoffenheffing. Deze vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen die u ieder jaar krijgt.

In 2021 is diftar ingevoerd. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing nu uit 2 delen bestaat. U ontvangt een belastingaanslag waarmee u het vaste deel voor 2022 betaalt. Ook ontvangt u een afrekening (variabel deel) voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de weg hebt gezet in 2021. 

Kosten

U kunt uw gemeentelijke heffingen in meerdere termijnen betalen via automatische incasso.

Voor restafvalcontainers

U betaalt in 2023 € 8,90 voor elke keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. In 2022 betaalde u € 8,28.

Voor GFT-, PMD- en papiercontainers

Het vaste bedrag voor het aan de weg zetten van de GFT-, PMD- en papiercontainer is: 

Overzicht kosten afvalstoffenheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 113,28
Meerpersoonshuishoudens € 140,28
Niet permanent bewoonde recreatiewoningen € 113,28

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht