U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Automatische incasso aanvragen, stopzetten of rekeningnummer wijzigen

U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, maar u kunt ook met automatische incasso betalen. U geeft dan toestemming aan de gemeente om de belastingaanslag in 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. U kunt met het formulier een automatische incasso aanvragen en stopzetten. Vul het andere formulier in om uw rekeningnummer te wijzigen.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul dan het formulier rekeningnummer (IBAN) wijzigen in.

Hoe werkt automatische incasso

De afschrijving start in principe 1 maand nadat u opdracht hebt gegeven voor een automatische incasso. De automatische incasso loopt totdat u deze zelf stopzet. Dit kan elk moment met het formulier automatische incasso stopzetten.

In 1 keer betalen

Als u de belastingaanslag in 1 keer betaalt, dan stopt de automatische incasso per maand. 

Afschrijvingstermijnen

Overzicht van de afschrijvingstermijnen voor de gemeentelijke belastingen
Belastingsoort Afschrijvingstermijnen
Gecombineerde belastingaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) 10
Aanslag met een latere dagtekening 3 (minimaal)
Forensenbelasting 4
Toeristenbelasting (voorlopige aanslagen) 4
Toeristenbelasting (definitieve aanslag van vorig jaar) 1

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl