Automatische incasso aanvragen

U kunt de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, maar u kunt ook met automatische incasso betalen. U geeft dan toestemming aan de gemeente om de belastingaanslag in 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. U kunt met het formulier een automatische incasso aanvragen en stopzetten. Ook kunt u uw rekeningnummer wijzigen.

Hoe werkt het

De afschrijving start in principe 1 maand nadat u opdracht hebt gegeven voor een automatische incasso. De automatische incasso loopt totdat u deze zelf stopzet. Dit kan elk moment met het formulier automatische incasso stopzetten.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul dan het formulier rekeningnummer (IBAN) wijzigen in.

Afschrijvingstermijnen

Overzicht van de afschrijvingstermijnen voor de gemeentelijke belastingen
Belastingsoort Afschrijvingstermijnen
Gecombineerde belastingaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) 10
Aanslag met een latere dagtekening 3 (minimaal)
Forensenbelasting 4
Toeristenbelasting (voorlopige aanslagen) 4
Toeristenbelasting (definitieve aanslag van vorig jaar) 1

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Postadres