Bezwaar maken tegen gemeentelijke heffingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (onder andere rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. U kunt tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet bezwaar maken. 

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen
 • U kunt alleen bezwaar maken als de aanslag gemeentelijke heffingen op uw naam staat
 • Als u namens iemand anders bezwaar maakt, hebt u een machtiging nodig
 • U vermeldt in het bezwaar waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt bezwaar maken per brief. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Uw aanslagnummer
 • Omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente De Wolden
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Behandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl