Bezwaar maken tegen gemeentelijke heffingen

Eind februari ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking. Klopt er naar uw idee hierin iets niet? Dan kunt u ons eerst bellen voor uitleg. U kunt ook officieel bezwaar maken. Dit doet u online of schriftelijk. Dit kan tot 6 weken na de datum (dagtekening) op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad bepaald en liggen dus vast
 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen
 • Bezwaar maken stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus nog steeds binnen de betalingstermijn betalen. U kunt schriftelijk uitstel van betaling aanvragen

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een No Cure No Pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. Als uw bezwaar gegrond is, wordt er een proceskostenvergoeding verrekend met het openstaande aanslagbedrag. Hebt u dit aanslagbedrag al betaald? Dan betaalt de gemeente de proceskostenvergoeding aan het bureau uit.

Omdat de gemeente een proceskostenvergoeding betaalt, maakt de gemeente veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Na uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar
 • Voor het einde van het jaar ontvangt u een brief waarin staat of wij uw bezwaar toekennen of afwijzen. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan handelen wij dit binnen 12 weken af
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per brief. Stuur uw brief naar Gemeente De Wolden, De heffingsambtenaar, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. In uw brief geeft u de reden van uw bezwaar en ook vermeldt u de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Uw aanslagnummer
 • Uw handtekening

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht