Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Bezwaar maken tegen gemeentelijke heffingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (onder andere rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. U kunt tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet bezwaar maken. 

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen
 • U kunt alleen bezwaar maken als de aanslag gemeentelijke heffingen op uw naam staat
 • Als u namens iemand anders bezwaar maakt, hebt u een machtiging nodig
 • U vermeldt in het bezwaar waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. De gemeente moet de zogeheten no cure, no-pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt bezwaar maken per brief. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Uw aanslagnummer
 • Omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente De Wolden
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Behandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl