Onroerende zaakbelasting (OZB)

Icoon uitroepteken Aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid. Lees meer over de berichtenbox

Hebt u een eigen woning? Of bent u eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond (WOZ-waarde). De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en in het taxatieverslag.

Hoe werkt het

  • De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde.
  • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking. De grootte van uw woning wordt met ingang van 2022 berekend op basis van vierkante meter (m2). Dit kunt u ook terugzien op het taxatieverslag. 
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning of bedrijfspand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Verbouwt u uw pand na de waardepeildatum? Dan wordt dit meegenomen bij de bepaling van de WOZ-waarde.
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

U kunt uw aanslag in meerdere termijnen betalen met automatische incasso.

Percentage OZB
Soort woning en belastingPercentage OZB
Woningen, eigenarenbelasting0,1016%
Niet-woningen, eigenarenbelasting0,2056%
Niet-woningen, gebruikersbelasting0,1768%

Rekenvoorbeeld woningen

OZB-bedrag berekenen voor een woning: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000,- is de onroerende zaakbelasting € 141,22,-. Want € 139.000,- x 0,1016% = € 141,22. Bij een woning betaalt u geen gebruikersbelasting.

Rekenvoorbeeld niet-woningen

OZB-bedrag berekenen voor een niet-woning: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,2056% = € 715,49. De gebruikersbelasting is € 348.000,- x 0,1768% = € 615,26. De OZB voor een eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 715,49 + € 615,26 = € 1.330,75.

Verhuizen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht