Rioolheffing betalen

U betaalt mee aan de kosten voor onder andere het afvoeren en zuiveren van afvalwater. U ontvangt elk jaar een aanslag rioolheffing hiervoor. De heffing betaalt u ook als uw woning of bedrijfspand niet direct op het riool van de gemeente is aangesloten.

Kosten

U kunt uw gemeentelijk heffingen in meerdere termijnen betalen via automatische incasso.

Overzicht kosten rioolheffing
Soort huishouden Tarief
1-persoonshuishoudens € 205,08
Meerpersoonshuishoudens € 228,36
1-persoonshuishoudens, agrarisch € 410,16
Meerpersoonshuishoudens, agrarisch € 456,72
Percelen hemelwaterafvoer € 57,-
Niet permanent bewoonde recreatiewoning € 205,08

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan heeft dit gevolgen voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Postadres