U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

WOZ-waarde en taxatieverslag

U kunt uw taxatieverslag van uw woning of pand online opvragen met DigiD op mijnoverheid.nl. Het verslag kunt u alleen inzien als de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op uw naam en BSN staat. In dit verslag leest u hoe uw WOZ-waarde is bepaald.

Het verslag kunt u alleen inzien als de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op uw naam en BSN staat

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente moet elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente vaststellen. We houden onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Taxatieverslag

De uitleg van de WOZ-waarde van uw pand vindt u in het taxatieverslag. Log hiervoor in met uw DigiD. U kunt het taxatieverslag alleen inzien als de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op uw naam staat.

In een taxatieverslag staat onder andere:

  • De WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
  • De kadastrale gegevens
  • Informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals het soort huis of bedrijf, bijgebouwen, bouwjaar en grootte van de kavel en het object
  • Bij woningen staan verkoopprijzen van vergelijkbare woningen vermeld

WOZ-waarde

De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland is te vinden via het WOZ-waardeloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan eerst contact op met de gemeente: 14 0528. U kunt binnen 6 weken online bezwaar maken. Het is ook mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:

  • Naam en adres van de belastingplichtige
  • Aanslagnummer en datum (dagtekening)
  • Geef aan dat het om de WOZ-waarde gaat 
  • Reden van het bezwaar
  • Ondertekening

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl