Sloopmelding

Wilt u een gebouw slopen? Of een gedeelte daarvan? Meestal hebt u geen vergunning nodig. Wel moet u het melden bij de gemeente als u meer dan 10m3 sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt. Dit doet u via het online Omgevingsloket. U doet de melding ten minste 4 weken voor u wilt beginnen met het slopen. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging.

Wanneer nodig

U hebt in de volgende gevallen een omgevingsvergunning nodig:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als uw sloopwerkzaamheden niet passen bij het bestemmingsplan van de gemeente

Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest geldt een aantal regels. Lees meer over asbest verwijderen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Postadres