Pilot hogere windmolens op erf van boeren

Agrarische ondernemers hebben vaak hoge kosten om hun bedrijf van stroom te voorzien. Daarom willen zij graag hogere windmolens op hun erf plaatsen, omdat die meer energie opwekken. Wij willen onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Ook omdat energie opwekken met windmolens een duurzame oplossing is. Daarom houden we een pilot, waarbij 10 boeren een tijdelijke vergunning kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal 2 erfmolens. De erfmolens mogen maximaal 25 meter hoog zijn in plaats van 15 meter. Om aan de pilot mee te doen, moeten de erfmolens minstens 20 meter hoog zijn. 

Wat u moet weten

  • Alleen boeren die nog geen windmolen op hun erf hebben, mogen meedoen aan de pilot
  • De opgewekte energie is alleen voor eigen gebruik
  • Om niet te veel op te vallen in het landschap moeten de erfmolens een neutrale kleur hebben, bijvoorbeeld lichtgrijs of lichtgroen. Ze mogen ook niet reflecteren
  • De erfmolens moeten 3 wieken hebben en een horizontale as. Een windmolen met deze specificaties heeft minder luchtweerstand dan een windmolen met meerdere wieken en maakt tegelijkertijd ook niet te veel lawaai
  • Als u meedoet aan de pilot, kunt u voordat u de tijdelijke vergunning krijgt een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze subsidie loopt tot en met 31 december 2023

Na de start van de pilot

2 jaar lang doen wij onderzoek naar het effect van de erfmolens. We komen geregeld op uw erf controleren of de erfmolen inderdaad genoeg duurzame energie opwekt. U hebt als deelnemer aan de pilot zelf ook een rol in deze periode. Zoals het vormgeven van het participatietraject om te bepalen of de molens wenselijk zijn in de samenleving. Ook moet u een natuurtoets doen om te bepalen welke gevolgen de erfmolen heeft op de natuur. Dit wordt ook wel een ecologische quickscan genoemd.

Als na afloop van de pilot blijkt dat hogere windmolens voldoen, kunnen deelnemers een permanente vergunning aanvragen. Zo niet, dan moeten de erfmolens 10 jaar na plaatsing weer verwijderd worden.

Tijdlijn

  • Eerste helft 2026 conclusie pilot: besluit of erfmolens definitief toegestaan worden
  • Vanaf 11 september 2023 tot en met 1 oktober 2023: u kunt de tijdelijke vergunning aanvragen
  • Van 4 juli 2023 tot 11 september 2023: u kunt zich aanmelden voor een gesprek over de pilot

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht