U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Vrijwilligersverzekering

Gemeente De Wolden heeft verzekeringen afgesloten voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor klaar-overs, voorleesouders en maaltijdbezorgers. U bent onder andere verzekerd voor schade en ongevallen tijdens uw inzet als vrijwilliger of mantelzorger. U meldt schade met het schadeformulier. De verzekeraar kijkt altijd eerst of uw eigen verzekering de schade kan dekken.

Verwerking schadeformulier

U mailt het ingevulde schadeformulier naar gemeente@dewolden.nl. U kunt het formulier ook per post sturen: t.a.v. Team Verzekeringen, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. De schadeclaim wordt door de gemeente naar Centraal Beheer Achmea gestuurd. Zij onderzoeken samen met u of u eventueel op de eigen verzekering een schadevergoeding kunt krijgen. U krijgt hiervan bericht. Als de eigen verzekeraar de claim niet behandelt, dan doet Centraal Beheer Achmea dat.

Voor wie

De verzekering is voor iedere vrijwilliger en mantelzorger, met uitzondering van de vrijwillige brandweer en politie. Een vrijwilliger is iemand die via een organisatie onverplicht en onbetaald werkt. Deze werkzaamheden helpen anderen en/of de samenleving en hebben een maatschappelijk doel. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden voor de verzekering. De verzekering geldt:

 • Bij elke leeftijd
 • Bij eenmalige activiteiten (er geldt geen minimum aantal uren)
 • Bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen
 • Bij verschillende activiteiten zoals voorleesouder zijn, koffieschenken in een verzorgingstehuis, scheidsrechter zijn bij een voetbalwedstrijd en maatschappelijke stage lopen 

Wat is verzekerd

Als vrijwilliger bent u verzekerd voor: 

 • aansprakelijkheid vrijwilliger
 • aansprakelijkheid van de organisatie
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • ongevallen vrijwilliger 
 • rechtsbijstand vrijwilliger
 • persoonlijke eigendommen

Niet verzekerd

Schade die ontstaat uit de aansprakelijkheid voor een gebouw of de werkgeversaansprakelijkheid is niet verzekerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van de bezoeker
 • een bezoeker die in de kantine van een kapotte barkruk valt
 • vast personeel in dienst van de organisatie

Wat u moet weten

Vrijwilligers en vergoeding

Als vrijwilliger mag u een vergoeding ontvangen die niet hoger is dan een bepaald bedrag. Bekijk de bedragen op de website van Belastingdienst.

Vrijwilliger bij een sportvereniging

U bent alleen verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u scheidsrechter bent bij een voetbalwedstrijd bij de jeugd. U bent niet verzekerd als u zelf sport of alleen lid bent van een sportvereniging. 

Aansprakelijkheidsverzekering niet opzeggen

Een organisatie waar u vrijwilligerswerk voor doet, kan de aansprakelijkheidsverzekering beter niet opzeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken die niet met vrijwilligerswerk te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw of de werkgeversaansprakelijkheid. Het is altijd goed om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

Persoonlijke eigendommenverzekering

De persoonlijke eigendommenverzekering verzekert de spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld als de bril van een vrijwilliger kapot gaat tijdens het vrijwilligerswerk. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de vrijwilligersverzekering? Dan kunt u contact opnemen met het team Verzekeringen: 14 0528. Of stuur een e-mail naar gemeente@dewolden.nl t.a.v. Team Verzekeringen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl