Leerplicht

Iedereen in Nederland van 5 tot 16 jaar is verplicht om onderwijs te volgen. Dit noemen wij leerplicht. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben zoals havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger, vallen onder de kwalificatieplicht. Dit is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en kansen op een baan te vergroten. Voor vragen hierover kunt u mailen of bellen.

Bel: 14 0528

Wat moet u weten

  • Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Als uw kind een aantal lesuren mist zonder goede reden, schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Een leerplichtambtenaar controleert of iedereen naar school gaat,voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen en kan helpen bij problemen. In sommige gevallen kan uw kind worden vrijgesteld van de leerplicht 
  • Jongeren van 16 tot 18 jaar hebben een kwalificatieplicht. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo mbo niveau 2 of hoger. Leerlingen volgen onderwijs tot de dag dat een van de eerder genoemde diploma‚Äôs is gehaald of totdat de jongere 18 wordt.
  • Jongeren van 18 tot 23 jaar die geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben, willen wij stimuleren om weer naar school te gaan. Op deze manier willen wij de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Als ouder kunt u ook voor deze groep jongeren in contact komen bij het uitstroompunt (voorheen RMC). Een doorstroomcoach neemt hiervoor contact met u op. 
  • Uw kind kan ook vrijstelling krijgen van leerplicht. Dit gebeurd wanneer uw kind bijvoorbeeld niet meer naar school kan door ziekte of als uw kind nog geen volledige schoolweek aankan. Neem dan contact op met de schooldirecteur.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht