Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen. Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar mailen naar gemeente@dewolden.nl of per post versturen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u bezwaar maakt
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Het nummer dat boven het besluit staat
 • Uw handtekening

Geef uw bezwaarschrift af bij het gemeentehuis in De Wolden en vraag om een ontvangstbewijs. Of verstuur uw bezwaar naar het volgende adres:

Gemeente De Wolden
T.a.v. secretaris bezwaarschriftencommissie 
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Behandeling van uw bezwaar

 • Wij nemen contact met u op of nodigen u uit om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.
 • Voor de behandeling van uw bezwaar betaalt u geen kosten. Maakt u wel andere kosten, bijvoorbeeld voor een advocaat? Dan hebt u misschien recht op een vergoeding. U kunt een verzoek indienen in uw bezwaar of tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.
 • U hebt na bekendmaking van het besluit 6 weken om bezwaar te maken. Na het einde van de 6 weken heeft de gemeente 12 weken om uw bezwaarschrift af te handelen. 
 • Behandelt de gemeente uw bezwaar niet binnen de termijn? Dan kunt u gebruik maken van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening online aanvragen. Of stuur uw verzoek en een kopie van uw bezwaarschrift naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Brochure opvragen

Wilt u meer informatie over de behandeling van uw bezwaar en de verdere procedure? Dan kunt u de brochure van de bezwaarschriftencommissie opvragen. Dit doet u door te mailen naar bezwaarschriften@dewoldenhoogeveen.nl. Zet in de onderwerpregel ‘Brochure’.

Bezwaar gemeentelijke heffingen

U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke heffingen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht