Inkoop en aanbesteding

De gemeente De Wolden zoekt altijd naar de beste producten en diensten en houdt hierbij rekening met maatschappelijke en politieke wensen. De gemeente vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers de kans krijgen om mee te doen met aanbestedingen van de gemeente. De afdelingen binnen de gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de inkoop. De centrale inkoopadviseurs Rachel Heeringa, Joëlle van Boven, Helma Kat, Bert Weda en Irene Dijkstra ondersteunen en adviseren. U kunt hen bereiken door te mailen naar inkoop@dewoldenhoogeveen.nl.

Opdrachten

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten op de markt:

  • Op www.TenderNed.nl kunt u alle Europese aanbestedingen van de gemeente De Wolden vinden. Wilt u meedoen met een Europese aanbesteding? Dan kunt u zich registeren op TenderNed.
  • U kunt in aanmerking komen voor de groslijst van civiele werkzaamheden.

Beleidsregels en inkoopvoorwaarden

De gemeente koopt producten, diensten en werken in en gebruikt hiervoor de algemene inkoopvoorwaarden (pdf - 0,2 MB) . Bij de inkoop van producten of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de GIBIT voorwaarden (pdf - 0,5 MB)  met het Addendum op de GIBIT (pdf - 0,1 MB) . Ook de beleidsregels Inkoop en aanbesteding die de gemeente hanteert zijn in te zien. 

Aanbestedingskalender

Ieder jaar maakt gemeente De Wolden samen met gemeente Hoogeveen met de aanbestedingskalender (pdf - 0,3 MB)  een overzicht van alle aankomende Europese aanbestedingen. De Europese aanbestedingen die starten worden gepubliceerd op TenderNed

Groslijsten

De gemeente gebruikt groslijsten en wachtlijsten om de keuze bij aanbestedingen te motiveren. Op deze lijsten staan leveranciers die hebben bewezen geschikt te zijn en die in aanmerking komen voor een offerteaanvraag. Het gaat om de volgende categorieën voor civiele werkzaamheden:

  • Bouw- en woonrijp maken en herinrichtingen
  • Groot onderhoud elementverhardingen
  • Groot onderhoud asfaltverhardingen

De groslijsten gelden voor opdrachten met een waarde tussen de € 150.000,- en € 2.000.000.- Bekijk hier de complete groslijstsystematiek (pdf - 0,2 MB) .

Maatschappelijk verantwoord inkopen

De gemeente wil met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MIV) bijdragen aan een duurzame samenleving. Hoe doet de gemeente dit?

  • Door bij het inkopen oog te hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Door circulair in te kopen en zo bij te dragen aan een betere planeet
  • Door MKB-vriendelijk inkopen, waardoor lokale en regionale ondernemers diensten en producten kunnen leveren en er een win-win situatie ontstaat 

Het Actieplan MVI (pdf - 3,3 MB)  beschrijft hoe er met de inkoop binnen beide gemeenten stappen kunnen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. 

Klacht indienen

Bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat? Of hebt u een klacht over de manier waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u een klacht indienen. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl