Proclaimer

Gemeente De Wolden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist, actueel en toegankelijk te houden. Hebt u vragen of ziet u informatie die niet (meer) klopt, mail dan naar gemeente@dewolden.nl.

Archief

De website van de gemeente De Wolden wordt dagelijks gearchiveerd in een online archief.

Persoonsgegevens en privacy

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Gemeente De Wolden gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners.

Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse verantwoordelijkheid van de gemeente. Het belang van het beschermen van de privacy wordt door de gemeente onderkend. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen. Lees meer in de privacyverklaring.

Toegankelijkheid

Gemeente De Wolden geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente De Wolden gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Problemen, vragen en opmerkingen

Ervaart u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan gemeente De Wolden: gemeente@dewolden.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Postadres