Subsidie voor activiteiten en evenementen

Is uw stichting of vereniging actief op het gebied van sport? Dan kunt u misschien een eenmalige subsidie sportstimulering van de gemeente krijgen. In de subsidieregeling De Wolden staat welke activiteiten hier recht op hebben. Dien uw aanvraag 8 weken voor de activiteit in.

Eenmalige subsidie

  • U kunt subsidie aanvragen door het aanvraagformulier subsidie sport (pdf - 0,2 MB)  in te vullen.
  • Zorg ook voor een begroting en een plan van de activiteit(en) waar u de subsidie voor aanvraagt.
  • Verstuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar gemeente@dewolden.nl of naar gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.
  • De gemeente kijkt of de subsidieaanvraag aan de voorwaarden voldoet. U vindt deze voorwaarden in de algemene subsidieverordening De Wolden.

Na de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Is uw aanvraag niet op tijd? Dan kan de gemeente besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl