Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Subsidie voor activiteiten en evenementen

Is uw stichting of vereniging actief op het gebied van sport? Dan kunt u misschien een subsidie van de gemeente krijgen voor bijvoorbeeld sport, kunst of cultuur. In de subsidieregeling De Wolden staat welke activiteiten hier recht op hebben. 

Jaarlijkse subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten die uw stichting of vereniging organiseert. Wilt u subsidie aanvragen voor 2022? Dien uw aanvraag dan in voor 1 juni 2021. Mail het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie (pdf - 98,3 KB) naar gemeente@dewolden.nl. Of verstuur het formulier per post naar gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. De gemeente beslist uiterlijk 31 december 2021 over uw aanvraag. 

Vaststellen subsidie 2020

Hebt u in het jaar 2020 een subsidie hoger dan € 7.500,-  ontvangen? Dien dan het aanvraagformulier vaststelling jaarlijkse subsidie (pdf - 68,7 KB) uiterlijk 31 mei 2021 in. 

Eenmalige subsidies

U kunt subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Dien uw aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit of het evenement bij de gemeente in. De gemeente beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Verstuur 1 van de onderstaande formulieren naar gemeente@dewolden.nl of naar gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. De gemeente kijkt of de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden uit de algemene subsidieverordening De Wolden.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl