Subsidie voor landbouw

Als groep van agrarische ondernemers kunt u subsidie krijgen voor een project dat bijdraagt aan duurzamere landbouw of doorontwikkeling van uw bedrijf. Deze subsidie komt uit het Transitiefonds toekomstgerichte landbouw. U vraagt de subsidie aan met in totaal 3 of meer agrarische ondernemers. Aanvragen kan vanaf 15 maart 2024 tot 1 mei 2024. 

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier naar gemeente@dewolden.nl of Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Stuur de volgende documenten mee: 

Na uw aanvraag

Als er informatie ontbreekt nemen we contact met u op. U hoort binnen 12 weken of u de subsidie krijgt. Eventueel plakken we hier 8 weken aan vast, als we meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen.

Wat u moet weten

 • In uw aanvraag geeft u aan wie van u penvoerder is. De penvoerder dient namens u allen de aanvraag in en ontvangt de subsidie op zijn rekening. U mag ook een stichting of vereniging machtigen om penvoerder te zijn. Dit geeft u aan in het deelnemersformulier
 • U kunt maximaal de helft van de totale kosten als subsidie krijgen, maximaal € 40.000 per aanvraag

Waarvoor u subsidie kunt krijgen

Uw project moet bijdragen aan minimaal 2 van de volgende doelen:

 • Waterkwaliteit verbeteren 
 • Bodemkwaliteit verbeteren
 • CO2-uitstoot verlagen 
 • Gebruik chemische gewasbescherming verminderen 
 • Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen
 • Anticiperen op klimaatverandering
 • Aanleg landschapselementen (bijvoorbeeld houtwal of natuurvriendelijke oever)
 • Biodiversiteit verbeteren
 • Bedrijfsvoering natuurinclusiever maken (bijvoorbeeld kruidenrijk grasland of niet-kerende grondbewerking)
 • Voedselketen verkorten 
 • Consumenten en omwonenden betrekken bij de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld informeren of dialoog)

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur Morgenavond van 00:00 tot 00:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht