Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden

Hebt u een initiatief dat gericht is op het verbeteren van de leefomgeving in De Wolden? Met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden kunt u financiële hulp krijgen bij het opzetten van uw project. Neem eerst contact op met de dorpencontactfunctionaris Suzanne Lammers- van Maanen of Jacomijn de Jong voordat u de aanvraag indient om samen het project te bespreken.

Nodig bij uw aanvraag

Nadat u uw subsidieaanvraag hebt besproken met ons, stuurt u de volgende documenten naar gemeente@dewolden.nl met onderwerp 'Aanvraag subsidie Initiatiefrijk De Wolden': 

U kunt het ook per post sturen naar:

Gemeente De Wolden
T.a.v. dorpencontactfunctionaris mevrouw S. Lammers-van Maanen of Jacomijn de Jong
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Wat u moet weten

  • Vraagt u een subsidie aan voor minder dan €2000, dan kunt u uw aanvraag het hele jaar door opsturen.
  • Vraagt u een subsidie aan van €2000 of meer, dan zijn er 4 deadlines voor het opsturen: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.
  • U kunt met de subsidie maximaal 50% van uw budget voor het project krijgen en maximaal €50.000. 
  • Er moet voldoende steun zijn voor het initiatief en het moet van algemeen belang zijn voor alle inwoners in De Wolden.
  • In de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden vindt u alle voorwaarden waar uw subsidieaanvraag aan moet voldoen.

Na uw aanvraag

  • Hebt u een aanvraag ingediend voor minder dan €2000, dan behandelen wij uw aanvraag binnen 6 weken na uw aanvraag.
  • Hebt u een aanvraag ingediend voor €2000 of meer, dan behandelen wij uw aanvraag binnen 8 weken na de deadline.
  • Binnen 8 weken na afloop van uw project stuurt u het verantwoordingsformulier Initiatiefrijk De Wolden (pdf - 117,0 KB) naar ons op.

Meer informatie

U vindt meer informatie en voorbeelden in de boeken Initiatiefrijk De Wolden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht