Melden trouwplannen of geregistreerd partnerschap

Gaat u trouwen of een partnerschap registreren in gemeente De Wolden? Dan meldt u dit bij de gemeente. Het is niet meer nodig om in ondertrouw te gaan. U meldt uw voornemen 1 jaar of uiterlijk 2 weken voor de datum van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Wij raden u aan de melding zo vroeg mogelijk te doen.

Bel met de gemeente: 14 0528

Toesturen

U stuurt de volgende documenten uiterlijk 4 weken voor het huwelijk naar Gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde:

  • Het formulier melding voorgenomen huwelijk (pdf - 0,1 MB) .
  • Hebt u of uw partner de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? En wilt u na uw huwelijk in Nederland gaan wonen? Voeg dan het formulier melding voorgenomen huwelijk verblijfsrecht (pdf - 0,2 MB)  toe.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) van u en uw partner.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van uw getuigen (minimaal 2 en maximaal 4). Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Voorwaarden om te trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar trouwen. Neven en nichten wel.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Extra documenten

Bent u in het buitenland geboren? Of hebt u in het buitenland gewoond? Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Woont u in het buitenland, maar wilt u in Nederland trouwen? Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen u en uw partner verschillende documenten nodig hebben. Neem dan contact met ons op.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Postadres