Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen, bomen kappen of iets veranderen in uw woonomgeving? Dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Ook voor brandveilig gebruik van een gebouw en milieuveiligheid kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding te doen en soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Vergunning

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Doe altijd eerst de vergunningcheck en u ziet meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig. 

Bij twijfel

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig hebt? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. De gemeente geeft dan schriftelijk antwoord op uw plannen. Er wordt gekeken of uw plannen haalbaar zijn en of u een vergunning moet aanvragen. Wilt u geen conceptaanvraag doen maar alleen een informatieverzoek? Ook dit is mogelijk. U kunt met ons overleggen door te bellen naar 14 0528 of door te mailen naar gemeente@dewolden.nl

Melding doen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u alleen een melding moet doen? U doet de melding op de volgende manier.

  • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren via het Omgevingsloket Online
  • U krijgt een bevestiging van uw melding

Aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u wel een vergunning nodig hebt? Vraag deze dan aan op de website van het Omgevingsloket Online

Wilt u meer lezen over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Als blijkt dat een omgevingsvergunning nodig is, dan zijn de kosten van de vergunning afhankelijk van de activiteiten die u gaat uitvoeren. Een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen kan u meer vertellen over de kosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3).

Wat u moet weten

Hoe lang duurt het

Als een omgevingsvergunning nodig is, dan neemt de gemeente een besluit binnen 8 weken nadat uw complete aanvraag binnen is. Deze termijn mag 1 keer met 6 weken verlengd worden. Gaat het om een uitgebreide procedure, zoals bij brandveilig gebruik van een gebouw? Dan neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit.

Milieuveiligheid

Bent u ondernemer en hebben de activiteiten van uw bedrijf gevolgen voor het milieu? Bijvoorbeeld bij de afvoer van vuil water, opslag of afvoer van afvalstoffen, uitstoot van gassen of verkoop van vuurwerk. Dan kunt u op de website van Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) checken of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl