Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen, bomen kappen of iets veranderen in uw woonomgeving? Dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Ook voor brandveilig gebruik van een gebouw en milieuveiligheid kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding te doen en soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Vergunning

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Doe altijd eerst de vergunningcheck en u ziet meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig. 

Bij twijfel

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig hebt? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. De gemeente geeft dan schriftelijk antwoord op uw plannen. Er wordt gekeken of uw plannen haalbaar zijn en of u een vergunning moet aanvragen. Wilt u geen conceptaanvraag doen, maar wilt u alleen algemene informatie over vergunningen? Ook dit is mogelijk. U kunt met ons overleggen door te bellen naar 14 0528 of door te mailen naar omgeving@dewoldenhoogeveen.nl

Bouwen naast gemeentelijk groen

Wilt u bouwen of verbouwen? En wilt u hiervoor gebruik maken van gemeentelijk groen? Meld dit eerst door te bellen naar de afdeling Groenbeheer: 14 0528. De wijkbeheerder neemt contact met u op om af te spreken wat er nodig is om het groen te gebruiken, maar ook hoe het groen na de werkzaamheden hersteld moet worden. De wijkbeheerder bespreekt de kosten voor het herstel vooraf met u. De bestaande beplanting wordt zoveel mogelijk behouden. Zo houden we de herstelkosten zo laag mogelijk. Als u zonder overleg gemeentelijk groen verwijdert, worden de herstelkosten bij u in rekening gebracht. Wij raden u aan om zeker te zijn van de kadastrale grens voordat u begint met bouwen. U kunt zo voorkomen dat u iets bouwt op gemeentegrond.

Melding doen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u alleen een melding moet doen? U doet de melding op de volgende manier.

  • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren via het Omgevingsloket Online
  • U krijgt een bevestiging van uw melding

Aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u wel een vergunning nodig hebt? Vraag deze dan aan op de website van het Omgevingsloket Online

Wilt u meer lezen over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3) op Overheid.nl. 

Wat u moet weten

Na uw aanvraag

Nadat u de aanvraag hebt verstuurd via het Omgevingsloket Online, krijgt u een bevestigingsmail. Die versturen wij niet rechtstreeks vanaf het mailadres van de gemeente, maar vanaf het mailadres noreply@jeleefomgeving.nl. U krijgt voortaan al onze berichten over uw aanvraag vanaf dit mailadres. In de mails die wij u sturen, staat een link naar de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Hier kunt u de inhoud van onze berichten lezen. Dit is veiliger dan als we u direct zouden mailen. De 1e keer dat u vanuit een mail op deze link klikt, krijgt u per mail een inlogcode om in de berichtenbox te komen.

Als een omgevingsvergunning nodig is, dan neemt de gemeente een besluit binnen 8 weken nadat uw complete aanvraag binnen is. Deze termijn mag 1 keer met 6 weken verlengd worden. Gaat het om een uitgebreide procedure, zoals bij brandveilig gebruik van een gebouw? Dan neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit.

Milieuveiligheid

Bent u ondernemer en hebben de activiteiten van uw bedrijf gevolgen voor het milieu? Bijvoorbeeld bij de afvoer van vuil water, opslag of afvoer van afvalstoffen, uitstoot van gassen of verkoop van vuurwerk. Dan kunt u op de website van Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) checken of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht