Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar een belastingaanslag. Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt, kunt u kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing (het vaste deel en het maximaal 6 keer aan de weg zetten van de restafvalcontainer). U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. U vraagt kwijtschelding schriftelijk aan. Als u vorig jaar kwijtschelding hebt gekregen en bij uw aanvraag hebt aangegeven dat wij automatisch opnieuw mogen toetsen, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.

Aanvragen

Stuur het formulier per post naar Gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. 

Meesturen

  • Meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • Laatste bankafschrift van uw betaalrekening en uw spaarrekening
  • Huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • Kopie van beschikking van de Belastingdienst waarop uw toeslagen staan
  • Kopie van de specificatie van de polis van uw zorgverzekering

Na uw aanvraag

U krijgt een brief waarin staat wat we hebben besloten (beschikking). Deze ontvangt u uiterlijk na een half jaar. Als er nog informatie ontbreekt sturen wij u een brief. Geef bij uw aanvraag uw telefoonnummer en/of mailadres aan, dan kunnen wij u bereiken als dat nodig is. Dit zorgt voor een snellere afhandeling.

Wat u moet weten

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Bij welk inkomen recht op kwijtschelding

Om te bepalen of u recht hebt op kwijtschelding, kijken wij naar het inkomen en vermogen. Deze moeten lager zijn dan de normbedragen. 

Normbedragen kosten van bestaan

Onder kosten van bestaan vallen kosten zoals de huur, hypotheek, voeding, kleding en medicijnen. 

Uw situatie Normbedrag
U woont alleen en bent jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.195,66
U woont alleen en hebt de AOW-leeftijd€ 1.421,25
U bent alleenstaande ouder€ 1.195,66
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en bent beiden jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.708,08 samen
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en hebt beiden de AOW-leeftijd€ 1.939,44 samen
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd. De ander is jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.934,44 samen

Normbedragen voor vermogen

Onder vermogen valt alles wat u bezit, bijvoorbeeld geld op uw bankrekeningen, aandelen, een 2e huis en spullen. Voor auto’s geldt dat uw voertuig niet meer dan € 3.350,- waard mag zijn. Let op: hebt u een compensatie ontvangen voor de toeslagenaffaire (kinderopvang), dan telt dit bedrag mee als vermogen. 

Let op: onderstaande bedragen zijn een richtlijn van wat uw bezit totaal aan waarde mag hebben. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Uw situatie Normbedrag
U woont alleen en bent jonger dan de AOW-leeftijd€ 3.275,-
U woont alleen en hebt de AOW-leeftijd€ 3.275,-
U woont alleen en bent geboren voor 1935€ 5.576,-
U bent alleenstaande ouder€ 3.950,-
U bent getrouwd of woont samen en bent beiden jonger dan de AOW-leeftijd€ 4.350,-
U bent getrouwd of woont samen en hebt beiden de AOW-leeftijd€ 4.350,-
U bent getrouwd of woont samen en 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd. De ander is jonger dan de AOW-leeftijd€ 4.350,-
U bent getrouwd of woont samen en 1 van beiden is geboren voor 1935€ 6.725,-
U bent getrouwd of woont samen en bent beiden geboren voor 1935€ 9.000,-

Hulp bij uw aanvraag

Komt u er niet uit, neem dan contact op met Welzijn De Wolden. Zij kunnen u verder helpen met uw aanvraag. Welzijn De Wolden is bereikbaar van van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: 0528 - 21 70 22. Of mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht