Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar een belastingaanslag. Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt, kunt u kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. U vraagt kwijtschelding schriftelijk aan. Als u vorig jaar kwijtschelding hebt gekregen en bij uw aanvraag hebt aangegeven dat wij automatisch opnieuw mogen toetsen, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.

Aanvragen

Stuur het formulier per post naar Gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. 

Meesturen

  • Meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • Laatste bankafschrift van uw betaalrekening en uw spaarrekening van de afgelopen 2 maanden
  • Huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • Kopie van beschikking van de Belastingdienst waarop uw toeslagen staan. Stuur ook de terugvordering mee, als u teveel toeslagen hebt ontvangen
  • Kopie van de specificatie van de polis van uw zorgverzekering
  • Eventueel: werkgeversverklaring als u uw auto nodig hebt voor uw werk
  • Eventueel: kopie gehandicaptenparkeerkaart

Na uw aanvraag

U krijgt een brief waarin staat wat we hebben besloten (beschikking). Deze ontvangt u uiterlijk na een half jaar. Als er nog informatie ontbreekt sturen wij u een brief. Geef bij uw aanvraag uw telefoonnummer en/of mailadres aan, dan kunnen wij u bereiken als dat nodig is. Dit zorgt voor een snellere afhandeling.

Wat u moet weten

  • De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet. U kunt kwijtschelding krijgen voor het vaste bedrag en voor maximaal 6 keer aan de weg zetten
  • Hebt u het aanslagbedrag al betaald? Dan moet u binnen 3 maanden kwijtschelding aanvragen. Hebt u nog niet (volledig) betaald? Dan hebt u 5 jaar de tijd. Let op: als er invorderingskosten zijn, moet u die wel altijd betalen

Wanneer recht op kwijtschelding

Of u recht hebt op kwijtschelding hangt af van uw financiële situatie. We kijken naar uw inkomen, levenskosten en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen (dit zijn richtlijnen, u kunt er geen rechten aan ontlenen).

Normbedragen kosten van bestaan

Uw kosten van bestaan zijn al uw inkomsten minus de kosten die u hebt om te leven. Zoals huur, hypotheek, eten, kleding en medicijnen.

Uw situatie Normbedrag
U woont alleen en bent jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.283,83
U woont alleen en hebt de AOW-leeftijd€ 1.531,46
U bent alleenstaande ouder€ 1.283,83
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en bent beiden jonger dan de AOW-leeftijd€ 1.834,04 samen
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en hebt beiden de AOW-leeftijd€ 2.086,40 samen
U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder) en 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd. De ander is jonger dan de AOW-leeftijd€ 2.081,40 samen

Hulp bij uw aanvraag

Komt u er niet uit, neem dan contact op met Welzijn De Wolden. Zij kunnen u verder helpen met uw aanvraag. Welzijn De Wolden is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: 0528 - 37 86 86. Of mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht