Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar een belastingaanslag. Soms kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U hebt dan in sommige gevallen recht op kwijtschelding. Dit hangt af van uw inkomen, spaargeld en bezit. U kunt kwijtschelding aanvragen met een aanvraagformulier. Aanvragen kan pas nadat u de belastingaanslag van de gemeente hebt ontvangen.

Kwijtschelding aanvragen (pdf - 42,8 KB)

Wat u nodig hebt

  • Het aanvraagformulier
  • Uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • Uw laatste bankafschrift van uw betaalrekening en uw spaarrekening
  • Uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • Toeslagen en zorgpremie

Automatische beoordeling

Hebt u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan wordt uw aanvraag voor het nieuwe belastingjaar automatisch beoordeeld. Als er geen afwijkingen zijn, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. Op de aanslag van het nieuwe belastingjaar kunt u zien of u kwijtschelding hebt ontvangen. U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing

Voorwaarden

Uw maandelijkse vaste lasten, inkomen (met vakantiegeld), spaargeld en bezit bepalen of u kwijtschelding krijgt. De berekening geeft uiteindelijk een netto-inkomen. Dit moet lager zijn dan de normbedragen.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Een verzoek om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). 

U kunt om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vragen als u het aanslagbiljet heeft gekregen. Daarop staat belangrijke informatie. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van het GBLT

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl