Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. De ASD verzamelt in overleg met cliëntenraden meningen, bevindingen en ervaringen van inwoners van gemeente De Wolden. Op basis hiervan geeft de ASD het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Het gaat over onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen.

Cliëntenraden

De ASD bestaat uit 10 leden en overlegt 10 keer per jaar op het gemeentehuis van De Wolden. Inwoners kunnen de vergaderingen bijwonen en tijdens deze vergaderingen inspreken. De ASD werkt samen met de cliëntenraden Jeugd, Wmo en Participatie & WSW (Wet Sociale Werkvoorziening): 

  • De cliëntenRaad Jeugd (CRJ) denkt mee en bespreekt besluiten die worden genomen over alles waar de kinderen van De Wolden mee te maken hebben
  • De cliëntenraad Wmo wil dat iedere inwoner die hulp of zorg vanuit de Wmo nodig heeft, deze hulp of zorg op een zo goed mogelijke manier ontvangt
  • De cliëntenraad Participatie & WSW wil de financiële positie van inwoners met een minimuminkomen verbeteren 

Contact

U leest meer over de adviesraad op de website www.adviesraaddewolden.nl. Hebt u vragen? Dan kunt u bellen: 06 26 89 85 80 of mailen: secr.asd.cr@dewoldenhoogeveen.nl. Op de eigen website van de ASD kunt u ook het contactformulier invullen. U krijgt dan binnen 1 week antwoord. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht