Startpagina Ombudsman

Startpagina Ombudsman

Ombudsman De Wolden

Bestuurders en medewerkers van de gemeente proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. U kunt daarom het gevoel hebben onjuist te zijn behandeld door een bestuurder of medewerker van de gemeente De Wolden.

Om te leren van gemaakte fouten registreert de gemeente klachten van inwoners en probeert deze zo bevredigend mogelijk op te lossen. Op deze site wordt de gang van zaken beschreven bij het indienen van een klacht, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelijke klachtenregeling