Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. 

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.
U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. 

Animatie Omgevingswet

Veranderingen door de Omgevingswet 

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.  

Animatie omgevingsloket

  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.  

Animatie omgevingsplan

  • Als u wilt bouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Of dit nodig is, achterhaalt u met een vergunningcheck. Weet u na deze check nog niet zeker of u deze vergunning nodig hebt? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Lees meer over hoe u een conceptaanvraag indient. 

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten. 

Animatie participatie

We hebben een beleidskader participatie omgevingswet gemaakt. Hoe betrek je de omgeving bij een ruimtelijk initiatief? In dit kader staat onder andere een lijst een lijst met initiatieven waarbij participatie verplicht is. Bij initiatieven die niet op de lijst staan, is participatie niet verplicht. Maar het kan wel voordelen opleveren, zoals een goede relatie met de buren en een soepel verlopende procedure. 

Het beleidskader staat hier

Ondernemer en meer weten over de omgevingswet?

Ondernemers en bedrijven kunnen iplo.nl raadplegen. Daar staat waar u informatie kunt vinden over de Omgevingswet en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De pagina verwijst zowel naar informatie op iplo.nl als op andere websites.

WKB en de omgevingswet

Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Hier staat meer informatie over de WKB.

Wat we gaan doen

  • De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2022 – na een uitgebreid participatie proces - de Toekomstvisie ‘Samen aan zet’ vastgesteld. Deze Toekomstvisie is ook een omgevingsvisie op grond van de Omgevingswet. Het is een lange termijn visie: 2022-2040. Lees meer over de Toekomstvisie 
  • We vervangen onze bestemmingsplannen en verordeningen door 1 nieuw Omgevingsplan. 
  • We richten de gemeentelijke werkprocessen opnieuw in. Zoals bijvoorbeeld de procedure bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. 
  • We bundelen onze regels en maken die inzichtelijk met behulp van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • We maken de participatievereisten concreet.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht