Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Gemeente De Wolden wordt bestuurd door een coalitie van Gemeentebelangen en de VVD. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Burgemeester Roger de Groot

Portefeuille

 • Overheidsparticipatie
 • Bestuur
 • Dienstverlening
 • Veiligheid en jongeren
 • Werk
 • Openbare orde
 • Handhaving

Meer over burgemeester Roger de Groot.

Jan van 't Zand (Gemeentebelangen)

Portefeuille

 • Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid
 • Maatschappelijke participatie: financiĆ«le zelfredzaamheid
 • Sport
 • Afval
 • Paragraaf FinanciĆ«n

1e loco-burgemeester

Meer over wethouder Jan van 't Zand.

Hilda Mulder (VVD)

Portefeuille

 • Bereikbaarheid
 • Groen en cultuurhistorie
 • Werk
 • Cultuur
 • Leren en ontwikkelen

2e loco-burgemeester

Meer over wethouder Hilda Mulder.

Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

Portefeuille

 • Ruimte en wonen
 • Duurzaamheid
 • Ondernemen
 • Toerisme en recreatie
 • Paragraaf Grondzaken
 • Cultuur

3e loco-burgemeester

Meer over wethouder Gerrie Hempen.

Gemeentesecretaris Nanne Kramer

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

 • Bestuurder en secretaris/penningmeester VDG
 • Bestuurder van de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden 

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Geschenkenregister

Een overzicht van de geschenken en evenementen. 

Op 13 oktober 2019 was wethouder Jan van 't Zand aanwezig bij Super Prestige Gieten op uitnodiging van gemeente Aa en Hunze (waarde: niet bekend). 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl