Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Gemeente De Wolden wordt bestuurd door een coalitie van Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid en D66. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Burgemeester drs. Inge Nieuwenhuizen

Portefeuille

 • Veiligheid en jongeren
 • Openbare orde
 • Handhaving
 • Overheidsparticipatie
 • Bestuur
 • Cultuurgemeente 2023-2024 inclusief 25-jarig jubileum

Meer over burgemeester drs. Inge Nieuwenhuizen

Rudi Hooch Antink (Gemeentebelangen)

Op dit moment is de portefeuille van wethouder Rudi Hooch Antink nog niet definitief. Als de portefeuille definitief is, leest u dit op deze pagina. 

Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
 • Duurzaam
 • Groen en Cultuurhistorie
 • Ondernemen
 • Recreatie en Toerisme

1e loco-burgemeester

Aandachtswethouder van de dorpen Alteveer/Kerkenveld, Fort, Linde en Ruinen. Meer over wethouder Gerrie Hempen

Mark Turksma (Partij van de Arbeid)

Portefeuille

 • Werk
 • Sociale zelfredzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Verkeer en vervoer
 • Riolering

2e loco-burgemeester

Aandachtswethouder van de dorpen Drogteropslagen, Koekange, Koekangerveld en Oosteinde. Meer over wethouder Mark Turksma

Albert Haar (D66)

Portefeuille

 • Dienstverlening
 • Kwaliteit van Bestuur
 • Duurzaam
 • Begraven
 • Cultuur
 • Onderwijshuisvesting

3e loco-burgemeester

Aandachtswethouder van de dorpen Ansen en Ruinerwold. Meer over wethouder Albert Haar

Gemeentesecretaris Roelof Pieter Koning

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB-lid Vereniging van Gemeentesecretarissen namens Drenthe (onbezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden (onbezoldigd)
 • Lid bestuur SWO

Persoonlijke nevenfuncties

 • Voorzitter klachtencommissie bij de politie Noord-Nederland (bezoldigd)
 • Bestuurslid van het ondernemersfonds Meppel (onbezoldigd)
 • Lid werkgroep DaKaJAM (onbezoldigd)

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht