Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Gemeente De Wolden wordt bestuurd door een coalitie van Gemeentebelangen en de VVD. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Burgemeester Roger de Groot

Portefeuille

 • Overheidsparticipatie
 • Bestuur
 • Dienstverlening
 • Veiligheid en jongeren
 • Werk
 • Openbare orde
 • Handhaving

Meer over burgemeester Roger de Groot.

Jan van 't Zand (Gemeentebelangen)

Portefeuille

 • Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid
 • Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid
 • Sport
 • Afval
 • Paragraaf Financiën

1e loco-burgemeester

Meer over wethouder Jan van 't Zand.

Hilda Mulder (VVD)

Portefeuille

 • Bereikbaarheid
 • Groen en cultuurhistorie
 • Werk
 • Cultuur
 • Leren en ontwikkelen

2e loco-burgemeester

Meer over wethouder Hilda Mulder.

Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

Portefeuille

 • Ruimte en wonen
 • Duurzaamheid
 • Ondernemen
 • Toerisme en recreatie
 • Paragraaf Grondzaken
 • Cultuur

3e loco-burgemeester

Meer over wethouder Gerrie Hempen.

Gemeentesecretaris Nanne Kramer

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Nevenfuncties

 • Bestuurder en secretaris/penningmeester VDG
 • Bestuurder van de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden 

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Geschenkenregister

Een overzicht van de geschenken en evenementen. 

 • 13 oktober 2019: wethouder Jan van 't Zand aanwezig bij Super Prestige Gieten op uitnodiging van gemeente Aa en Hunze, waarde niet bekend 
 • 7 maart 2020: wethouders Jan van 't Zand en Gerrie Hempen aanwezig bij FC Emmen – VVV Venlo op uitnodiging van Provincie Drenthe en gemeente Emmen, waarde niet bekend 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl