Albert Haar (D66)

4e loco-burgemeester

Portefeuille

Dienstverlening

 • Betrouwbaar fundament 
 • Communicatie met de gemeente / inwoners 
 • Digitale dienstverlening
 • Klantgerichtheid medewerkers / service
 • Openingstijden
 • Visie Dienstverlening

Kwaliteit van Bestuur

 • Vitale democratie (niet initiatiefrijk De Wolden)

Duurzaam

 • Bodem
 • Milieu vergunningverlening
 • Natuur en milieueducatie

Begraven

 • Beheer en onderhoud Begraafplaatsen

Cultuur

 • Beheer en onderhoud cultuurgebouwen
 • Bibliotheek
 • Cultuureducatie
 • Cultuurvisie
 • Cultuurgemeente 2023 - 2024 (inclusief 25 jarig jubileum)
 • Samenwerking culturele instelling

Onderwijshuisvesting

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB RUD, lid
 • Bestuur SWO, lid
 • Muziekakkoord Drenthe, lid stuurgroep
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, lid 
 • VDG PHO Onderwijs en Cultuur, lid

Persoonlijke nevenfuncties

 • Penningmeester, Stichting literaire activiteiten in Drenthe (onbezoldigd)
 • Secretaris/penningmeester, Stichting Cultuur in de Rottige Meente (onbezoldigd)
 • DGA Mandielig BV (bezoldigd)

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht