Burgemeester drs. Inge Nieuwenhuizen

Portefeuille

Veiligheid en jongeren

 • Aanpak overlast
 • Preventiebeleid alcohol- en drugsgebruik

Openbare orde

 • Alcohol en drugs
 • Huiselijk geweld
 • Georganiseerde criminaliteit
 • Horeca
 • Cameratoezicht
 • Brandweer /politie
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid

Evenementen

Handhaving

 • Coördinatie handhaving
 • Handhaving openbare ruimte / APV

Overheidsparticipatie

 • Initiatiefrijk De Wolden
 • Bovenlokale externe relaties
 • Europa/subsidies
 • Vitale democratie (samen met wethouder Albert Haar)

Bestuur

 • Coördinatie, bezwaar en beroep
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie, voorlichting en PR

Inclusiebeleid
 

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB Veiligheidsregio Drenthe, lid
 • Regio Zwolle - Bestuurlijk Regionaal Kernteam, lid
 • Bedrijvensociëteit A 37, lid
 • AB Vereniging Drentse Gemeenten, lid
 • Lid bestuur SWO
 • Stichting werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, voorzitter raad van toezicht
 • Samenwerkingsverband P10, lid
 • Mensenhandel Drenthe, trekker
 • Provinciale stuurgroep vitale vakantieparken, lid
 • PHO Onderwijs & Cultuur VDG, voorzitter
 • Regiegroep onderwijskwaliteit, technisch voorzitter

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht