Mark Turksma (Partij van de Arbeid)

3e locoburgemeester

Portefeuille

Werk

 • Werkgelegenheidsbevordering
 • Participatiewet
 • Re-integratie
 • Werkgeversbenadering
 • Werkvoorzieningsschap

Sociale zelfredzaamheid

 • WMO / AWBZ-begeleiding / dagbesteding
 • Openbare gezondheidszorg
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning

Volksgezondheid

Jeugdzorg

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Integrale Kind Centra
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderopvang
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Schoolmaatschappelijk Werk

Verkeer en vervoer

 • Verkeersmaatregelen        
 • Bewegwijzering       
 • Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen 
 • Openbaar vervoer   
 • Parkeren      
 • Waterkering, afwatering 

Riolering

 • Riolering en waterzuivering
 • Klimaatadaptatie

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB GGD, lid
 • Bureau Recht op Leren (ROL), lid
 • Stuurgroep Onderwijs en krimp, lid
 • FLUVIUS, lid
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Regio Drenthe, lid
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, lid
 • Bestuur STARK, lid
 • VDG PHO Gezondheid en Welzijn, lid
 • VDG PHO Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, lid

Persoonlijke nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar ODIEZON (bezoldigd)
 • Eigenaar (46%) Aktief Overijssel Ommen BV (bezoldigd)
 • Lid bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Lid bestuur TaalTol (onbezoldigd)

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht