Mark Turksma (Partij van de Arbeid)

2e loco-burgemeester

Portefeuille

Werk

 • Participatiewet 
 • Reïntegratie 
 • Werkgelegenheidsbevordering 
 • Werkgeversbenadering
 • Werkvoorzieningschap

Sociale zelfredzaamheid

 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
 • Openbare gezondheidszorg
 • WMO/AWBZ-begeleiding/dagbesteding

Volksgezondheid
Jeugdzorg
Onderwijs

 • Integrale Kind Centra
 • Jeugd en jongerenwerk
 • Kinderopvang
 • Onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Schoolmaatschappelijk Werk

Verkeer en vervoer

 • Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen    
 • Bewegwijzering 
 • Openbaar vervoer    
 • Parkeren    
 • Verkeersmaatregelen  
 • Waterkering, afwatering    

Riolering

 • Klimaatadaptatie
 • Riolering en waterzuivering

Tijdelijke portefeuilles

Vanwege het vertrek van wethouder Egbert van Dijk neemt wethouder Mark Turksma tijdelijk de volgende portefeuilles waar:

Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid

 • Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg
 • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning
 • Openbare gezondheidszorg/GGD
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg, hulpverlening huiselijk geweld
 • Inclusiebeleid

Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid

 • Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken
 • Deel participatie van Sociale Zaken
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening

Sport

 • Sport
 • Verenigingsklimaat
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)

Afval

 • inclusief Afvalstoffenheffing

Paragraaf Financiën

 • Financiering
 • Weerstandsvermogen
 • Rechtmatigheid
 • Lokale heffingen

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB GGD, lid
 • Bureau Recht op Leren (ROL), lid
 • Stuurgroep Onderwijs en krimp, lid
 • FLUVIUS, lid
 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Regio Drenthe, lid
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, lid
 • Bestuurslid Stark 
 • VDG PHO Gezondheid en Welzijn, lid
 • VDG PHO Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, lid

Persoonlijke nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar ODIEZON (bezoldigd)
 • Eigenaar (46%) Aktief Overijssel Ommen BV (bezoldigd)
 • Lid bestuur NPV (onbezoldigd)
 • Lid bestuur TaalTol (onbezoldigd)

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht