Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gekozen door inwoners. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Het college van b en w voert dit beleid vervolgens uit. De gemeenteraad van De Wolden heeft 19 raadsleden. Op de website van de raad staat wat de raad precies doet, welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Wat u moet weten

  • De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar u kunt ze ook online volgen of later terugkijken. Klik op de kalender op de datum van de vergadering en selecteer de vergadering die u wilt bekijken
  • U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Of u kunt spreektijd vragen voor een ander onderwerp. U moet zich dan wel aanmelden
  • Of het gemeentebestuur zijn werk goed doet en het geld juist besteedt, wordt onderzocht door de rekenkamer. Dit is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad
  • Voor informatie over de gemeenteraad en vragen over raadsbijeenkomsten, kunt u contact opnemen met de griffie, de ambtelijke organisatie die de raad ondersteunt

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht