Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

1e locoburgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

 • Ruimtelijke ordening
 • Implementatie Omgevingswet
 • Nieuwe ruimtelijke initiatieven
 • Actualisatie/herziening bestemmingsplannen
 • Woningbouw/volkshuisvesting
 • Woonplan
 • Bouwvergunningen/Wabo-procedures
 • Toezicht en handhaving bouwvergunningen/RO
 • Gebiedsplannen
 • Prestatieafspraken woningcorporaties
 • Welstand
 • Cultuurhistorie
 • Externe veiligheid, bijvoorbeeld leidingen
 • Vitale vakantieparken
 • Provinciaal programma landelijk gebied

Duurzaam

 • Klimaat- en energiebeleid (inclusief groen gas en energiearmoede)
 • Regionale energietransitie Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
 • Natuur- en milieueducatie

Groen en Cultuurhistorie

 • Groenbeheer (onderhoud, bomenkap)
 • Beheer speelplaatsen
 • Natuurbescherming
 • Agenda platteland ZWD (inclusief beheer en onderhoud landschap)
 • Streekbeheer
 • Landschapsbeleidsplan
 • Vitaal buitengebied

Ondernemen

 • Economische Zaken
 • Landbouw
 • Ondernemen/ondernemersklimaat
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Warenmarkt
 • Gebiedscoöperatie ZW Drenthe
 • Regio Zwolle

Recreatie en Toerisme

 • Promotie en Marketing R&T
 • Recreatieve voorzieningen

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB Recreatieschap, lid
 • DB Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, lid
 • Stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek, lid
 • Regio Zwolle, PHO EZ, lid
 • Foundersberaad ‘Ik ben Drents Ondernemer’, lid
 • Stichting werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, lid
 • VDG PHO Energie, Klimaat en Milieu, lid
 • VDG PHO Economie en Industrie, lid
 • VDG PHO Ruimte en Wonen, lid

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht