Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

1e loco-burgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

 • Actualisatie/herziening bestemmingsplannen
 • Bouwvergunningen (inclusief dienstverlening bouwvergunningen)/Wabo-procedures
 • Cultuurhistorie
 • Externe veiligheid
 • Nieuwe ruimtelijke initiatieven 
 • Prestatie-afspraken woningcorporaties
 • Ruimtelijke ordening 
 • Stads- en dorpsontwikkeling/ herstructurering
 • Vitale vakantieparken
 • Welstand
 • Woningbouw/ volkshuisvesting
 • Woonplan

Duurzaam

 • Klimaat- & energiebeleid (inclusief Groen gas)

Groen en Cultuurhistorie

 • Agenda platteland ZWD (inclusief beheer en onderhoud landschap)
 • Beheer speelplaatsen
 • Groenbeheer (onderhoud, bomenkap)
 • Landschapsbeleidsplan
 • Natuurbescherming
 • Streekbeheer
 • Vitaal buitengebied

Ondernemen

 • Economische Zaken
 • Gebiedscoöperatie ZW Drenthe
 • Innovatiecluster Agro & Food regio Zwolle
 • Landbouw
 • Ondernemen/ondernemersklimaat
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Warenmarkt

Recreatie en Toerisme

 • Promotie en Marketing R&T
 • Recreatieve voorzieningen

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • AB Recreatieschap, lid
 • DB Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, lid
 • Stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek, lid
 • Economic Board, Regio Zwolle, lid
 • Foundersberaad ‘Ik ben Drents Ondernemer’, lid
 • Stichting werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, lid raad van toezicht
 • VDG PHO Energie, Klimaat en Milieu, lid
 • VDG PHO Economie en Industrie, lid
 • VDG PHO Ruimte en Wonen, lid

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht