Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

Portefeuille

Ruimte en wonen

 • Ruimtelijke ordening
 • Nieuwe ruimtelijke initiatieven
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen (inclusief dienstverlening omgevingsvergunningen) / Wabo-procedures
 • Woningbouw/volkshuisvesting
 • Woonplan
 • Prestatieafspraken woningcorporaties
 • Welstand
 • Cultuurhistorie in bestemmingsplannen
 • Externe veiligheid
 • Vitale recreatieparken

Duurzaamheid

 • Klimaat- & energiebeleid
 • Milieu vergunningverlening
 • Natuur en milieueducatie
 • Bodem
 • Riolering en waterzuivering

Ondernemen

 • Economische Zaken
 • Ondernemen/ondernemersklimaat
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Centrumplannen
 • Warenmarkten
 • Gebiedsco√∂peratie Zuidwest Drenthe
 • Regio Zwolle
 • Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle
 • Samenwerkingsagenda platteland Zuidwest Drenthe (inclusief beheer en onderhoud landschap)

Toerisme en recreatie

 • Marketing recreatie en toerisme
 • Recreatieve voorzieningen
 • Ondernemen/ondernemersklimaat

Paragraaf Grondzaken

 • Grondzaken

Cultuur

 • Leren en ontwikkelen (met uitzondering van Jeugdhulp) uit het programma 'De Wolden ontwikkelt met kleur en talent' 

Nevenfuncties

 • Recreatieschap Drenthe, Lid Algemeen Bestuur
 • RUD, Lid Algemeen Bestuur
 • Gebiedsco√∂peratie Zuidwest Drenthe, Lid Dagelijks Bestuur
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid
 • SWO De Wolden Hoogeveen GR, Lid Bestuur 
 • Fluvius (voorzitter t/m 2019) RBO (lid) 
 • Glasvezel De Wolden BV, Aandeelhouder 
 • Stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek, Lid

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl