Begroting en jaarstukken

In de kadernota leest u over de kaders en uitgangspunten op de middellange termijn. In de programmabegroting leest u over de plannen van de gemeente, wat het gaat kosten en hoe dat gefinancierd wordt. In de bestuursrapportage geeft het college de tussenstand van dit jaar. In de jaarstukken vindt u de financiƫle verantwoording.

Begroting 2022

De programmabegroting 2022 (pdf - 6,3 MB) kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2022 (pdf - 638,6 KB) de ambities van gemeente De Wolden lezen. De gemeenteraad vergadert over de begroting op 4 november 2021 om 19.30 uur.

Huishoudboekje 2022

In het huishoudboekje van 2022 laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2022. 

Kadernota 2022

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2022 op. U kunt de kadernota 2022 (pdf - 6,8 MB) en de aanbiedingsbrief 2022 (pdf - 1,3 MB) online bekijken. 

Bestuursrapportage 2021

In de bestuursrapportage leest u over de actuele tussenstand van dit jaar. De Bestuursrapportage 2021 (pdf - 1,6 MB) kunt u online bekijken. 

Begroting 2021

De programmabegroting 2021 (pdf - 5,6 MB) kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2021 (pdf - 2,5 MB) de ambities van gemeente De Wolden lezen. 

Kadernota 2021

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2021 op. U kunt de kaderbrief 2021 online bekijken (pdf - 3,7 MB)

Jaarstukken 2020

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt de jaarstukken 2020 (pdf - 6,0 MB) online bekijken. Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad de jaarstukken vastgesteld.

Bestuursrapportage 2020

In de bestuursrapportage leest u over de actuele tussenstand van dit jaar. De Bestuursrapportage 2020 (pdf - 5,4 MB) kunt u online bekijken. De gemeenteraad heeft op 24 september 2020 de rapportage vastgesteld.

Begroting 2020

De programmabegroting 2020 (pdf - 7,0 MB) kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2020 (pdf - 730,8 KB) de ambities van gemeente De Wolden lezen. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht