U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Begroting en jaarstukken

In de kadernota leest u over de kaders en uitgangspunten op de middellange termijn. In de programmabegroting leest u over de plannen van de gemeente, wat het gaat kosten en hoe dat gefinancierd wordt. In de bestuursrapportage geeft het college de tussenstand van dit jaar. In de jaarstukken vindt u de financiƫle verantwoording.

Kadernota 2022

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2022 op. U kunt de kadernota 2022 (pdf - 6,8 MB) en de aanbiedingsbrief 2022 (pdf - 1,3 MB) online bekijken. 

Begroting 2021

De programmabegroting 2021 (pdf - 5,6 MB) kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2021 (pdf - 2,5 MB) de ambities van gemeente De Wolden lezen. De gemeenteraad vergadert over de begroting op 5 november 2020 om 13.00 uur en op 12 november 2020 om 19.30 uur.

Kadernota 2021

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2021 op. U kunt de kaderbrief 2021 online bekijken (pdf - 3,7 MB)

Jaarstukken 2020

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt de jaarstukken 2020 (pdf - 6,0 MB) online bekijken. Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad de jaarstukken vastgesteld.

Bestuursrapportage 2020

In de bestuursrapportage leest u over de actuele tussenstand van dit jaar. De Bestuursrapportage 2020 (pdf - 5,4 MB) kunt u online bekijken. De gemeenteraad heeft op 24 september 2020 de rapportage vastgesteld.

Begroting 2020

De programmabegroting 2020 (pdf - 7,0 MB) kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2020 (pdf - 730,8 KB) de ambities van gemeente De Wolden lezen. 

Jaarstukken 2019

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt de jaarverslag en jaarrekening 2019 (pdf - 4,0 MB) online bekijken. Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad de jaarstukken vastgesteld

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl