Begroting en jaarstukken

In de kadernota leest u over de kaders en uitgangspunten op de middellange termijn. In de programmabegroting leest u over de plannen van de gemeente, wat het gaat kosten en hoe dat gefinancierd wordt. In de bestuursrapportage geeft het college de tussenstand van dit jaar. In de jaarstukken vindt u de financiƫle verantwoording.

Begroting 2024

De programmabegroting 2024 kunt u online bekijken. Op 2 november 2023 behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering. 

Kadernota 2024

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2024 op. U kunt de kadernota 2024 online bekijken. De gemeenteraad bespreekt de kadernota op 15 juni in de openbare raadsvergadering.

Begroting 2023

De programmabegroting 2023 kunt u online bekijken. De gemeenteraad heeft de begroting op 10 november 2022 vastgesteld.

Kadernota 2023

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2023 op. U kunt de kadernota 2023 online bekijken. De gemeenteraad heeft de kadernota op 30 juni 2022 vastgesteld.

Jaarstukken 2022

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt het jaarverslag en de jaarrekening 2022 online bekijken. De gemeenteraad van De Wolden heeft de jaarrekening op 22 juni 2023 vastgesteld.

Bestuursrapportage 2022

In de bestuursrapportage leest u over de actuele tussenstand van dit jaar. De Bestuursrapportage 2022 kunt u online bekijken. 

Begroting 2022

De programmabegroting 2022 kunt u online bekijken. Ook kunt u in de aanbiedingsbrief 2022 de ambities van gemeente De Wolden lezen. 

Huishoudboekje 2022

In het huishoudboekje van 2022 laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2022. 

Kadernota 2022

Aan de hand van de kadernota stelt de gemeente de programmabegroting voor 2022 op. U kunt de kadernota 2022 en de aanbiedingsbrief 2022 online bekijken. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur Morgenavond van 00:00 tot 00:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht