Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Verhuizen en belastingen

Bent u onlangs verhuisd of gaat u verhuizen? Dit heeft invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing die u moet betalen of terugkrijgt. De rioolheffing bestaat uit eigenarenheffing en gebruikersheffing.

Verhuizing naar gemeente De Wolden

  • Bent u gedurende het jaar in gemeente De Wolden komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing over het aantal volle maanden dat u in De Wolden woont. De maanden dat u nog in uw oude gemeente woonde,  betaalt u aan die gemeente.
  • Hebt u een woning of bedrijfspand gekocht in gemeente De Wolden? Dan is de situatie op 1 januari bepalend. U betaalt rioolheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) voor het gehele jaar, ook als u uw pand later hebt verkocht. De eigenarenheffing is afhankelijk van de oppervlakte van uw perceel. De rioolheffing en OZB kunt u (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belastingen vindt plaats bij de notaris, tegelijkertijd met de eigendomsoverdracht.

Verhuizing naar een andere gemeente

  • Bent u gedurende het jaar in een andere gemeente gaan wonen? Dan krijgt u de afvalstoffenheffing en rioolheffing van ons terug over het aantal volle maanden dat u in de nieuwe gemeente woont.
  • Hebt u een woning of bedrijfspand gekocht in een andere gemeente? Dan is de situatie op 1 januari bepalend. U krijgt rioolheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) terug over het gehele jaar, ook als u uw pand later hebt gekocht. De eigenarenheffing is afhankelijk van de oppervlakte van uw perceel. De rioolheffing en OZB kunt u (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belastingen vindt plaats bij de notaris, tegelijkertijd met de eigendomsoverdracht.

Verhuizing binnen gemeente De Wolden

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen? Dan ontvangt u alleen bericht als de hoogte van de aanslag wijzigt. 

Contact met de gemeente

U bent op afspraak welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl