Verhuizen en belastingen

Bent u onlangs verhuisd of gaat u verhuizen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw aanslag.

Verhuizing naar gemeente De Wolden

Bent u in de loop van het belastingjaar in De Wolden komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing over het aantal volle maanden dat u in De Wolden woont.

Verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, zal de aanslag verminderd worden. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend. Wanneer u teveel gemeentelijke heffingen betaald hebt, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening. 

Verhuizing binnen gemeente De Wolden

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen? Dan ontvangt u alleen bericht als de hoogte van de aanslag wijzigt. 

Woning verkocht

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u onroerende-zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand later in het jaar hebt verkocht. De situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van het hele bedrag op de aanslag.

De OZB kunt u (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belastingen vindt plaats bij de notaris, tegelijkertijd met de eigendomsoverdracht.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl