De Wolden stimuleert toekomstgerichte landbouw opnieuw met subsidies

Gemeente De Wolden gaat twee projecten op het gebied van toekomstgerichte landbouw ondersteunen met een subsidie uit het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw. Er wordt in totaal € 79.900 toegekend aan twee projecten die de overgang naar een duurzamere landbouw bevorderen: het project Kopros voor natuurlijke mestvertering en het project Regeneratieve Landbouw Fase 2.

Denken in mogelijkheden

Wethouder Gerrie Hempen: „Onze subsidieregeling biedt agrariërs de kans om samen goede initiatieven te ontwikkelen en om vooral in mogelijkheden te denken. En vergeet niet dat ook kleine projecten in aanmerking komen. Want juist die kleine projecten kunnen veel impact hebben.”

Kopros voor Natuurlijke Mestvertering

Drie samenwerkende boeren ontvangen een subsidie van € 40.000 voor het gebruik van het biologische middel Kopros. Dit bevordert de natuurlijke vertering van mest in de kelder, wat resulteert in een verbetering van bodemkwaliteit, verlaging van CO2-uitstoot, reductie van NH4-emissie in de stal en op het land en stimulatie van bodemleven.

Regeneratieve Landbouw Fase 2

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe ontvangt een subsidie van € 39.900 voor het project Regeneratieve Landbouw Fase 2. Onder begeleiding van de coöperatie zullen twaalf boeren experimenteren met regeneratieve landbouwmethoden. Regeneratieve landbouw draagt bij aan de verbetering van bodemgezondheid, verlaging van CO2-uitstoot en verbetering van de waterkwaliteit.

De regeling

De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van 3 of meer agrarische ondernemers die bijdragen aan (bijvoorbeeld) het verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de CO2 uitstoot en vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming. Subsidieaanvragen kunnen ook in 2024 en 2025 weer 2 keer per kalenderjaar worden ingediend. De periodes zijn: 1 maart tot 1 mei en van 1 september tot 1 november. Voor meer informatie en voor het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op de pagina toekomstgerichte landbouw.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht