Nieuwsoverzicht

11 juni 2024|

Donderdag 30 mei heeft de gemeente De Wolden, samen met gemeente Hoogeveen, afspraken ondertekend met RENDO die moeten bijdragen aan de uitwerking van de energietransitie. “De plannen die gemaakt zijn komen steeds dichter bij uitvoering en daarom is het goed om opnieuw afspraken te maken, zodat we onze ambitie, 100% groengas in 2030, ook daadwerkelijk gaan…

Lees verderOver Gemeente De Wolden maakt afspraken met RENDO over aanpak energietransitie
11 juni 2024|

Het college van B&W heeft de jaarrekening 2023 en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente in 2023 het geld heeft uitgegeven.

Lees verderOver Gemeente De Wolden sluit 2023 met een positief financieel resultaat
11 juni 2024|

Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen voor het afvoeren van met PFAS verontreinigde grond in Ruinen.

Lees verderOver College wil verontreinigde grond afvoeren
11 juni 2024|

Het college van B&W stelt de raad voor om € 135.000,- beschikbaar te stellen om geluid reducerende maatregelen te nemen in De Barg’n. De normen voor geluidsoverlast zijn namelijk met de wijziging van de bestemming van het buurpand van de Barg’n veranderd.

Lees verderOver College wil dorpshuis De Barg’n in Berghuizen isoleren
11 juni 2024|

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Wolden wil het handelingskader opvang vluchtelingen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen. Dit kader geeft richting aan de manier waarop gemeente De Wolden de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders de komende jaren wil vormgeven.

Lees verderOver Handelingskader opvang vluchtelingen
07 juni 2024|

Per 1 juli neemt een andere gemeente de nachtopvang voor asielzoekers in De Wolden over. Omdat deze gemeente voorbereidingstijd nodig heeft, blijven de tenten drie weken langer dan voorzien aan de Leeuwenveenseweg staan.

Lees verderOver Per 1 juli wordt de nachtopvang van De Wolden door een andere gemeente overgenomen
06 juni 2024|

Gemeente De Wolden wil met een nieuwe beleidsregel veehouders meer duidelijkheid bieden over de combinatie van de stoppersregelingen Lbv en Lbv-plus met de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Deze regelingen bevorderen de reductie van de stikstofuitstoot.

Lees verderOver Gemeente De Wolden wil veehouders meer duidelijkheid geven
06 juni 2024|

Wie een vergunning aanvraagt voor bouwen of verbouwen, betaalt daarvoor kosten: de leges. De hoogte daarvan is gebaseerd op de bouwsom van de betreffende vergunningaanvraag.

Lees verderOver Gemeente De Wolden verlaagt leges voor vergunningen bij duurzaamheidsmaatregelen

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht